Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

Г. Прізвища, утворені за індивідуальними ознаками перших носіїв.

Досить значну групу українських прізвищ складають
прізвища, основою для творення яких була характерна
особиста ознака, що виділяла людину з її оточення.
Прізвища такого типу виникли з первісних прізвиськ. Основою
для створення прізвиська могла бути як позитивна, так і
негативна ознака, проте більшість прізвиськ цього роду
мала насмішкуватий характер.
За зовнішніми ознаками прізвиська могли вказувати
на зріст (Довеань, Великач, Малюк, Куций), будову тіла
(Дебелий, Здоровега, Барило, Тендітний), па сильно
розвинену або, навпаки, дефектну частину тіла (Головатий,
Безушко, Губай, Носаль), на каліцтво або фізичні вади
(Горбаль, Криеанчик, Заїка, Німий, Глух), на колір
волосся (Чорненький, Рудий, Білань, Білокурий), па бород\,
вуса (Бородайко, Безборддько, Біловус), на особливості
одягу (Червоноштан, Довгополий, Петличний) тощо.
Психічних властивостей, що сталії основою для
творення прізвищ, теж дуже багато. Людина спокійна, добра
одержала прізвисько Мйрош, Добрун, Ласкавий, Тихун,
зарозуміла і криклива — Дмишко, Горлай, Криклйвеиь,
Кичатий, нетовариська, похмура — Понурко, Мовчан,
Воркун, Дикун, Бурчйло. Людина повільної вдачі — це Гмйря,
М’яло, Забари, а рухлива, активна — Бистрий, Жвавий,
Скорик, Моторний. Любителі випити й поїсти
одержували такі прізвиська, як Цідйбрага, Оковйтий, Напха,
Смакула, люди плаксиві й безпорадні — Стогній, Журило,
Плаксивий.
У чотири основні лексико-семантичні групи не
вкладається ще досить значна кількість прізвищ, які походять
теж із колишніх прізвиськ, хоч причини виникнення їх
для нас невідомі. Так, ніхто не може сьогодні пояснити,
як виникли, наприклад, прізвища Цюзь, Гавдйда, Шу-
турма, у зв’язку з якими обставинами назвали когось
Каретою, Молоком, Ліжком, Куркою, Вітром … Є
серед таких прізвищ утворені від числівників (Півторак,
Третяк, Сороковий), від скам’янілих дієслівних форм
{Прощай, Явися), від прислівників (Бистро, Красно), від
службових слів (Пак, Нехай), від вигуків і
звуконаслідувальних слів (Фіть, Чик) та ін.

Категорія: Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.