Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р.

Чергування голосних о — і, є — і

Звуки о, є (у відкритих складах) часто чергуються з
/ (в закритих складах).
1. При словозміні:
а) водопій — водопою, дохід — доходу, камінь — каменя,
сім — семи, ніч — ночі, радість -радості, осінь — осені,
у великому — у великім;
б) гір — гора, ніг — нога, осіб — особа, сіль — солі,
слів — слово, в) Василів — Василевого, ковалів — ковалевого, Київ
— Києва, Харків — Харкова.
2. При словотворенні: будівник (пор будова),
вільний (пор. воля), робітник (пор. робота).
3. О, є не переходять в / у закритому складі в таких
випадках:
а) коли ці звуки вставні або випадні: вікно- вікон,
земля — земель, сотня — сотень, день — дня, травень —
травня,
б) у групах -ор-, -ер-, -ов- між приголосними: торг
— торгу, вовк — вовка, смерть — смерті’,
виняток: погірдний (пор. погорда)’,
в) у групах із повноголоссям -оро-, -єре-, -оло-, -еле-:
город, мороз, волос, солод, берег, серед, пелех, шелест;
але: моріг, оборіг, поріг, сморід;
г) у родовому відмінку множини іменників
середнього роду на -ення: значень (значення), положень
(положення); .
ґ) в абревіатурах і в похідних утвореннях:
торгпред, колгосп’,
д) у словах іншомовного походження, агроном,
інженер, студент.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.