Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р.

Зміна приголосних перед -ш(ии) у вищому ступені порівняння прикметників (прислівників) та інші явища у групах приголосних

1. У вищому ступені порівняння прикметників і
прислівників г, ж, з перед суфіксом -ш(ий) зміню-
ються в -жч(ий), а с — у -щ(ий): високий — вищий (ви-
ще), вузький — вуоісчий (вужче), але: легкий — легший
(легше).
2. Приголосні основи к, ц(ь) перед суфіксом -н-
змішоються із -ч: безпека — безпечний, безпечність,
безпечно; рік — річний; серце — сердечний; сонце —
сонячний. Приголосний основи ч зберігається» ніч —
нічний.
Виняток становлять слова* дворушник, мірошник,
рушник, сердешний (у значенні «бідолашний»),
соняшник, торішній
Примітка 1. Приголосні ж, ч, ш, щ, т(ь) у Д. і
М відмінках іменників (жін р.) та в дієсловах перед
постфіксом -ся на письмі зберігаються» діжці, дочці,
не вріжся, не морочся, не морщся, радишся, спиться.
Примітка 2. Глухі приголосні основи перед
дзвінкими на письмі зберігаються: боротьба (бо
боротися), молотьба (бо молотити), просьба (бо про-
сити)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.