Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р.

Спрощення груп приголосних

1. У групах приголосних -ж(д)н-, -з(д)н-,
-с(т)н-, -с(т)л- випадають д і т: тиждень — тижня —
тижневий; виїзд — виїзний; лестощі — улеспивнії;
щастя — щасчивий; якість — якісний; честь — чесний
Але в словах, зап’ястний, кістлявий, пестливий,
хвастпивий, хвастнути, хворостняк, шістнадцять
літера т зберігається.
Примітка. У прикметниках, утворених від
іменників іншомовного походження з кінцевим -ст, лі-
24 тера т у групі -стн- зберігається: аванпостний,
баластний, форпостний.
2. У групах приголосних -зкн-, -скн- випадає к при
творенні дієслів із суфіксом -ну-: бризк — бризнути;
писк — писнути, тріск — тріснути, але: риск —
рискнути.
3. У групі приголосних -слн- випадає л: масло —
масний; ремесло- ремісник.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.