Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р.

Подвоєння приголосних

Подвоєні приголосні маємо при збігу однакових
приголосних.
а) префікса й кореня’ ввічливий, віддавна, ззаду,
оббити, роззолочений, роззява.
Примітка 1. Не подвоюються приголосні в таких
словах, як отой, отут, отам, отепер, отоді, оцей.
б) кореня або основи на -н-(-нь-) і суфікса -н(ий)
[н(і)й]^ -ник, -ниц(я): день — денний; кінь — кінний;
осінь — осінній; ранок — ранній; баштанник,
годинник, письменник, Вінниця.
Подвоєння н зберігається й в іменниках перед
суфіксом -ість та прислівниках, утворених від прикмегників
із подвоєним н: туманний — туманність, туманно.
в) основи дієслів минулого часу на с і постфікса -ся:
винісся, пасся, розрісся, трясся;
г) кінця першої й початку другої частини складно-
скорочених слів: військкомат (військовий
комісаріат), страйкком (страйковий комітет), заввідділу
(завідувач відділу), міськком (міський комітет);
ґ) у збільшувально-підсилювальному суфіксі
-енн(ий): здоровенний, численний;
д) у прикметниках на -енн(ий), -анн(ий),
-яин(иіі)\ зі значенням можливості або
неможливості дц здійсненний, недозволенний, недоторканний,
порівнянний
Наголосом і подвоєнням розрізняють правопис
прикметників і дієприкметників
несказанний пес козаний
незрівнянний незрівняннії
нескінченний нескінченнії
нездійсненний нездійснений
Ьуквоеполука -////- зберігається в іменниках та
прислівниках, утворених від таких прикметників нездій-
сненнии — нездійсненність — нездійсненно; старанний
— старанність — старанно
П і» и м гг к а 2. Я не подвоюється в
дієприкметниках ві хований, сказаний, зроблений, варений, печений
Подвоюються приголосні в таких словах. Ганна,
лляний, овва, ссати та у похідних від них

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.