Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р.

Правопис префіксів

1. Префікс і- перед к, п, т, ф, х переходить в с-‘
сказати, спитати, стиснути, сфотографувати,
схвалити.
2. У префіксах без-, рол-, через- з ніколи не
переходить у с. безперечно, розказати, черезсідельник
3. Не відбувається зміни кінцевого дзвінкого
приголосного перед глухим приголосним у префіксах:
від-, між:-, над-, об-, під-, перед-, понад-: відплатити,
міоюпредметний, надписати, підтримати,
передплатити, понадплановий.
4. Префікси пре-, при-, пере-, прі- вживаються в
таких випадках.
пре- — вираження найвищого ступеня ознаки в
якісних прикметниках і прислівниках: прекрасний,
прегарний, прекрасно; у словах старослов’янського
походження престол, преподобний, преосвященний та у
словах презирливий, презирство,
при- — вживається переважно в дієсловах і похідних
словах, передаючи значення наближення, приєднання,
частковості ди, результат}’ дії тощо: приїхати,
прибудувати, прикрутити, приборкати, приїзд, притулок,
прибраний, а також в іменниках і прикметниках, утворених від
іменників із гфийменниками: пригірок, приярок, приміський;
пере- — виконання повторної дії у дієсловах
переказати, переписати’,
прі- — лише в таких словах* прізвище, прірва,
прізвисько

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.