Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р.

Правопис складних слів

1. Пишемо разом:
а) складні слова, утворені з двох основ без
сполучного звука, всюдихід, кількаразовий,
б) складні слова, утворені за допомогою сполучних
звуків о, є, є: яснозорий, верхньодніпровський,
синьоокий, бурелом, життєпис, боєздатний, краєзнавство:
в) усі складноскорочені слова й похідні від них-
Нацбанк, Міносвіти, міськрада.
Сюди належать і всі складноскорочені слова з
першими частинами авіа-, авто-, агро-, біо-, вело-,
водо-, гео-, газо-, гідро-, екстра-, електро-, юо-, по-,
кіно-, лже-, макро-, мілі-, нео-, псевдо-, радіо-,
стерео-, супер-, теле-, термо-, турбо-, фона-, фото- й
йод.: біоенергетика, газопровід, геологія,
електростанція, авіалінії, неоліт, турбогенератор.
г) іменники — загальні назви з першою частиною
пів-, напів-, полу-: півбатона, півгодини, нів ‘яблука,
напівавтомат, полумисок.
2. Пишемо через дефіс
а) усі складні іменники, що являють собою
поєднання близьких за змістом слів і передають єдине
поняття: хліб-сіль, батько-мати\
б) протилежні за змістом поняття: купівля-продаж,
зустрі ч-прощан ня; *
в) повторення того самого слова для підсилення
його основного значення (у дієсловах)» писав-писав,
ішов-ішов, для вираження великої міри ознаки (у
прикметниках і прислівниках): білий-білий, багато-
багато;
г) поєднання слів, що означають приблизність:
день-другий, година-дві, не сьогодні-завтра, три-чоти-
ри;
г) складні вигуки та звуконаслідування гей-гей,
ого-го, бом-бом;
д) звуки в словах, що вимовляються протяжно во-
о-ни, та-а-к;
є) цифролітерш та словолітерні позначення
7-А, 10-Б, Т-подібний;
є) літерні скорочення складних слів, які пишемо
разом або через дефіс с.-г. — сільськогосподарський,
с.-д. — соціал-демократичний;
ж) назви казкових персонажів: Лисичка-Сестричка,
Жар-Птиця;
з) назви державних і військових посад та звань:
прем єр-мітстр, віце-президент, генерал-лейтенант;
и) назви складних одиниць виміру: тонно-кілометр,
кіловат-година;
і) пів- з власними іменами: пів-Києва, пів-Європи;
ї) складні прикметники, утворені від складних
іменників, що пишуться через дефіс унтер-
офіцерський (унтер-офіцер);
й) складні слова, утворені з двох і більше
прикметникових основ рівнорядних понять:
мовно-літературний, постачально-збутовий, а також узвичаєні:
всесвітньо-історичне, народно-визвольний;
к) поєднання двох прикметників з протилежним
значенням: плоско-опуклий, чорно-білий;
л) складні прикметники, утворені з двох або
кількох основ, які означають якість із додатковим
відтінком, відтінки кольорів або поєднання кількох
кольорів в одному предметі: гіркувато-солбнии, темно-
синій, синьо-біло-червоний. Але: жовтогарячий,
червоногарячий (окремі кольори)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.