Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р.

Правопис прізвищ

Іншомовні прізвища (як і географічні назви)
передаємо українською графікою, що наближена до звучання
в мові-оригіналі.
1. Літерою є передаємо російське еу польське іеу
болгарське і сербське є, чеське є, є після приголосних Ве-
селовський, Міцкевич, Залеський, Чапек.
2. Літерою є передаємо російський звук [є] в таких
випадках:
а) після голосного в середині слова: Гуляєв, Доспюєв-
ський;
б) на початку слова: Євдокимов;
в) після приголосного при роздільній вимові (тобто
апострофа чи м’якого знака): Зинов ‘єв, Аркадьєв,
г) у суфіксах -єв, -єєв після приголосних (крім
шиплячих та ц)\ Голубєв, Алексєєв, але Петрашев, Плсщев,
ґ) там, де в спорідненому українському слові завжди
виступає і: Бєлінський (бо білий), Лєсков (бо ліс), але Лебе-
дєв (бо лебідь-лебедя).
3. Російський звук [и] передаємо:
літерою /.
а) на початку слова: Ігнатова, Ісаєва\
б) після приголосних, крім шиплячих та ц: Гагарін,
Пушкін;
літерою а:
а) після шиплячих та ц: Чичиков, Цим кін;
б) у префіксі при- ‘ Привалов’,
в) у суфіксах -ич, -ищ, -ик, -ович, -євич: Гнідич,
Котельникові Голик, Радищев, Станкович, Трублаєвич
4. Російську літеру £ передаємо:
а) буквосполукою йо на початку слова, у середині
слова після голосних і після губних: Йолкін, Соловйов,
Окайомов;
б) буквосполукою ьо після м’яких приголосних: Ко-
рольов, Дьамін;
в) літерою о після шиплячих: Лихачов, Грачов.
5. Російський звук ьі завжди передаємо через и: Ри-
баков, Черншиов.
6. М’який знак ставимо:
а) у суфіксах -ськ, -цьк, -зьк: Домбровський, Тру-
бецькой;
б) після м’яких приголосних у кінці слів та перед
твердими приголосними: Гоголь, Кольцов;
в) після м’яких приголосних перед я, ю, є, ї: Треть-
яков.
7. Апостроф ставимо після губних, задньоязикових і
р: Водоп ‘янов, Рум ‘янцев. Перед буквосполукою йо
апостроф не ставимо: Воробйов, Муравйов.
8. Українські жіночі прізвища на приголосний та
на о не відмінюються: Іржа Білик — Ірині Білик,
Валентина Пономаренко — Валентині Пономаренко.
9. Українські чоловічі прізвища відмінюються
відповідно як іменники чи прикметники: Андрій Коваль —
Андрія Коваля- Андрієві КоваЛюу Іван Котляревський —
Іванові Котляревському.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.