Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р.

Крапка з комою

Крапка з комою є рідковживаним розділовим
знаком. В усному мовленні йому відповідає пауза за
величиною, як при крапці.
1. Найчастіше крапку з комою ставимо у
безсполучниковому реченні на межі простих речень, якщо у
них є свої розділові знаки: Уже горіли червоними, як
жар, шапками будяки, дихаючи солодким медвяним
душком; цілими озерами поміж: трав біліли
соромливі невісточки в жовтих шапочках і білих віночках
з пелюсточок навколо голівок… (Г. Тютюнник).
2. Крапку з комою ставимо також тоді, коли
речення далекі за змістом, наприклад: Настане літо;
жовтий цвіт укриє липу до вершини (Я. Щоголів).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.