Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р.

Вправа на написання орфограм

Переписати речення. На місці крапок вставити, де це
потрібно, пропущені букви та апостроф. Виписати слова
із сумнівними орфограмами. Звірити їх написання за
словником. 1. До ШЗ..Н..Ї ноч.. не ст. хали в селі іон..ач., ро..
ваги, де і пісня, і жарт, і танок, і доте. (В. Ск\-
ратівський). 2. Купайло (Купало) — давн. український
бог родюч..с.лі, врожайного літа, лікарских ро..лин та
добробуту Св.-ято Купала завжди було з масовими
ігр..щами, ПОКЛОНІН..ЯМ в..гню й в..ді. До св яткового
р..туалу входило. запалюва..я ж вого в..гшо, пл.лїн я
дівчатами вінків, стр. бай..я чере.. в.тонь та ін. (За С
Плачиндою). 3. Микола Вороний — талановитий ук-
раїнс.кий поет, перекладач, критик та історик
ві .чизняної літератури (3 журн.). 4. Літо ..бігло, як
день, і з невлежаного туману вийшов син. окий,
з. лоточубий вересень (М. Стельмах) 5. Якщо якимс
чином р .туальний в.тонь гасав, то, за п..вір .ям, >
сім їнеодміи о коїться лихо (В Скуратівський)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.