Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р.

Використана література

1. Український правопис / АН України, Ін-т
мовознавства їм. О. О. Потебні; Ін-т української мови — 4-те
вид., випр й доп. — К.: Наук думка, 1993 — 240 с
2. Мацько Л.І., Сидоренко О.М Українська мова.
Посібник для старшокласників і абітурієнтів. — 2-е
вид., стер -К.: Либідь, 1996. — 432 с.
3. Паламар Л.М., Бех О.А. Практичний курс
української мови.: Навчальний посібник. — К.: Либідь,
1993.-192 с.
4. Ющук І. П , Практикум з правопису української
мови. — 2-ге вид., перероб. й доповн. — К.: Освіта,
1994.-254 с.
5. Козачук Г. О. Українська мова для абітурієїггів. — К.1
Вищашк., 1993.-272 с.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.