Правопис - корсет мови? Фаріон І.

§ 4 Про зміну роду іменників (або примусову маскулізацію)

-Зміна «статі», як відомо, проблема-
тична, … але не для «творців» Правопису
1933 р. Задля уподібнення двох мовних сис-
тем — української і російської — всі методи
прийнятні, навіть політичне рішення змінити
рід іменників.
У Правописах 46-го і 60-го років по-
дано окремим параграфом перелік іменників
иншомовного походження, що «змінили»
«стать» у буремному 1933-му році на догоду
своїм російським партнерам. На жаль, сьогодні
більшість і не здогадується про те, що ці слова
(див. с. 83), звичайно, були жіночого роду.
На жаль, і те, що Проект 1999 р. не по-
рушує цієї проблеми, лише найновіші посібники
з культури мовлення зазначають паралельність
роду іменників зал / зала і бажаність уживати
слово генеза у жіночому роді (а не генезис) тощо.
120 Український правопис — К, 1946 — С 109,
Український правопис — К, 1960 — С 122 Отож пропоную «статеві» жертви 1933 р.:
до чоловічого роду, замість колишнього жіно-
чого із закінченням -а (див. Правописний
словник Григорія Голоскевича), стали належа-
ти: клас, оркестр, парад, резерв, шарж;
акредитив, кооператив, коректив; анод,
метод, період; анілін, бензин, вазелін,
нікотин; імперіал, матеріал, потенціал;
консорціум; аналіз, діагноз, прогноз, симбіоз,
синтез, туберкульоз; генезис, оазис, палін-
генезис, пангенезис, партеногенез; синтак-
сис, паратаксис, гіпотаксис, еліпс і еліпсис;
контроль, патруль^.
У часописі «Рідна мова» Іван Огієнко
зазначає: «Дуже багато чужих слів прийняли
в нашій мові, закінчення -а, цебто стали
словами жіночого роду (в російській мові вони
звичайно цього -а не мають, цебто роду
чоловічого), наприклад:
адреса
база
бензина
візита
гіпноза
девіза
діягноза
екстаза
еліпса
етикета
желатина
оаза
папіроса
парада
прогноза
психоза
синтеза
синтакса

Мабуть, цілком аполітичним і винятково
лінгвістичним є правило у Проекті 1999 р.
1 Голоскевич Г Правописний словник — Нью-Йорк —
Париж — Сидней — Торонто — Львів, 1994
122 Опєнко Іван Рід у йменників //Рідна мова — Вересень
1935 року — Число 9 C3) — С 425
писати м’який знак після р в іменах по батькові
Ігорьович, Лазарьович, позаяк імена Ігор,
Лазар, крім називного відмінка одними, є
іменниками м’якої групи: Ігоря, Ігореві, Ігорем.
І тоді іменники м’якої групи II відміни матимуть
однаковий тип відмінювання.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.