Урок № 14 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-1930 рр. ПОЕЗІЯ. ПРОЗА

Мета:             перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу

з теми; формувати вміння роботи з різнорівневими завданнями; розвивати навички узагальнення й ана­лізу вивченого матеріалу; виховувати прагнення самовдосконалення.

Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок. Обладнання: різнорівневі завдання.

ПЕРЕБІГУРОКУ

  1. I.   Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми й мети уроку II.    Пояснення вчителем методики виконання завдань контрольної роботи

Виконання завдання І рівня передбачає максимальну оцінку

0,     5 б., II рівня — 2 б., III рівня — 3 6.

  1. III.   Проведення тестової контрольної роботи

Варіант І

Рівень І

Визначте правильне твердження:

1. 1920 р. виходить збірка П. Тичини під назвою А «Рідний край»

Б «Чернігів»

В «Сталь і ніжність»

Г «Замість сонетів і октав»

2. Представником авангардного мистецтва початку XX ст. є А М. Зеров

Б М. Семенко В Є. Плужник Г Г. Косинка

 

Проза


141


  1. «Батько — вчитель, потім — завідуючий городською школою, нарешті — 1905 року — інспектор народних шкіл, мати — з дрібного землевласницького роду Яреськів — роду козаць­кого…». Це запис із автобіографії

А М. Хвильового Б М. Зерова В М. Рильського Г М. Семенка

4. Поезією М. Рильського про місто його дитинства — Київ є А «На білу гречку впали роси…»

Б «Яблука доспіли, яблука червоні…»

В «Слово про рідну матір»

Г «Ластівки літають, бо літається»

5. Показ жінки в часи революції, згубного впливу хибних ідей на людину та переродження комуністів у бездумних чиновни­ків є темою твору М. Хвильового

А «Сентиментальна історія»

Б «Я (Романтика)»

В «Кіт у чоботях»

Г «Думки проти течії»

6. Два світи — минуле й майбутнє, буття й небуття, реальне й уявне — поєдналися в один у творі Г. Косинки

А  «Мати»

Б  «На золотих богів»

В  «Фауст»

Г  «В житах»

Рівень II

Дайте розгорнуту відповідь:

1. Які стильові тенденції переважають в індивідуальному стилі письменника?

2. Яким вимальовується в поезії Є. Плужника образ його часу? Порівняйте з художніми свідченнями інших авторів.