Урок № 24 МИКОЛА КУЛІШ. САТИРИЧНА КОМЕДІЯ «МИНА МАЗАЙЛО». ОСОБЛИВОСТІ СЮЖЕТУ. РОЗВІНЧАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО НІГІЛІЗМУ, ДУХОВНОЇ ОБМЕЖЕНОСТІ НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНІЗАЦІЇ

Мета:                   подати відомості про життєву основу п’єси «Мина

Мазайло», з’ясувати причини появи в суспільному житті України національного нігілізму; розвивати вміння самостійно мислити, давати власну оцінку прочитаному, аналізувати тематику, образну сис­тему твору; формувати активне несприйняття таких моральних рис, як скупість, підлабузництво тощо. Тип уроку: комбінований.

Обладнання: словник термінів, текст комедії «Мина Мазайло».

Куліш-драмаїпург був талант світового масштабу. Не буду шукати небезпечних аналогій в класиці — між Шекспіром і Шіллером або Мольером чи Бомарше, але в сучасній йому… драматургії він не мав собі рівних…

Ю. Смолич

ПЕРЕБІГУРОКУ

 1. Мотивація навчальної діяльності.

Оголошення теми й мети уроку

 1. Актуалізація навчальної діяльності учнів
 2. Робота з картками Картка № 1
 • Як починався шлях у літературі М Куліша?
 • М. Куліш і ВАПЛІТЕ.

Картка № 2

 • Розкажіть про участь М. Куліша в Першій світовій війні.
 • У яких театрах ставилися п’єси М. Куліша?

Картка № З

 • Розкажіть про умови розвитку української драматургії й теат­ру в 1920-1930 рр.
 • Де й ким було змальовано М. Куліша під іменем Данила Чабана.

 

Драматургія


205


Картка № 4

 • Розкажіть про громадянську й суспільно-політичну діяльність М. Куліша, про його участь у створенні нового українського театру.
 • Де й коли була поставлена перша п’єса драматурга?

Картка № 5

 • Скільки п’єс написав М. Куліш? Назвіть деякі з них.
 • Хто з українських письменників назвав М. Куліша «драма­тургом світового маштабу»?

Картка № 6

 • Які ви знаєте соціально-побутові драми М. Куліша?
 • Що таке драма як літературний рід і вид?

Картка № 7

 • Розкажіть про п’єси М. Куліша революційної тематики.
 • Який уплив на талант М. Куліша-драматурга мала дружба із М. Хвильовим, JI. Курбасом?

Картка № 8

 • Коли й на якій основі виникла п’єса М. Куліша «97»?
 • Що називаємо драмою? Які ви знаєте драми М. Куліша?

Картка № 9