Урок № 28 БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ. ПОЕЗІЇ «ЗЕЛЕНА ЄВАНГЕЛІЯ», «ДОРОГИ», «РІЗДВО». МІФОЛОГІЧНІСТЬ ОБРАЗУ, ЕКЗОТИКА ЛЕМКІВСЬКОГО КРАЮ В КОНТЕКСТІ ВСЕЛЮДСЬКИХ МОТИВІВ

Мета:             проаналізувати вірші Богдана-Ігоря Антонича з ме­

тою вивчення особливостей творчої манери поета; розвивати образне мислення учнів; сприяти вихо­ванню високих моральних почуттів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: тести, книги Б.-І. Антонича, таблиця «Творча спад­щина митця», епіграф.

І прийдуть із єлеєм, прийдуть з терезами краси помильні судді і відважать смуток, діапазон, п’яніння, думку, слова гаму, а ти, як завжди, будеш сам, щоб все забути.

Богдан-Ігор Антонич

ПЕРЕБІГУРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Виразне читання напам’ять поезії «Вишні»

2. Фронтальна бесіда на повторення вивченого

  • Поясніть, як ви розумієте мотив «поганства» у збірці Б.-І. Ан­тонича «Три перстені».
  • З’ясуйте роль образу сонця в збірці Б.-І. Антонича «Три пер­стені».
  • Як уплинула міфологія на творчість Б.-І. Антонича?
  • Як Б.-І. Антонич розкриває місце поета в літературній тради­ції свого народу у вірші «Вишні». Поясніть, як ви розумієте образ поета-хруща.
  • Подумайте, чи можна стверджувати про творчі перегуки Б.-І. Антонича з поезією П. Тичини. Чому?
  • З’ясуйте, що мав на увазі Б.-І. Антонич, говорячи: «Я не ман- доліст ніякого гурта».

 

228


Уроки української літератури в 11 класі


3. Виконати тестові завдання закритої форми

1. Б.-І. Антонич народився А Гуцульщина

Б Лемківщина В Покуття Г Волинь

2. Перша збірка Б.-І. Антонича А «Три перстені»

Б «Книга Лева»

В «Привітання життя»

Г «Зелена Євангелія»

3. Цикл «Бронзові м’язи», присвячений рідкісній в українській літературі спортивній темі, є в збірці Б.-І. Антонича

А «Привітання життя»

Б «Три перстені»

В «Ротації»

Г «Книга Лева»

4. На збірці Б.-І. Антонича «Ротації» позначилися естетичні за­сади літературної течії

А неоромантизму Б сюрреалізму В футуризму Г символізму

5. Словами «Мої пісні — над рікою часу калиновий міст, я — за­коханий в житті поганин» закінчується поезія Б.-І. Антонича А «Автобіографія»


Loading...