Урок № З0 О. ТУРЯНСЬКИЙ. «ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ». ІДЕЯ ПЕРЕМОГИ ДУХА НАД МАТЕРІЄЮ

Мета:             поглибити знання про творчий світ Осипа Турян-

ського; з’ясувати типологію та генезис форму­вання особливостей образів-символів «Поза межами болю» з огляду на біографію й подальшу творчість

О. Турянського; поглибити навички аналізу худож­ніх образів; виховувати почуття дружби та взаємо­допомоги, поваги до жінки.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: картки, текст твору «Поза межами болю», епіграф.

Я перестану писати, коли перестану жити…

Петрарка

ПЕРЕБІГУРОКУ

0. Організація навчальної діяльності

  1. Актуалізація опорних знань учнів
  2. 1.  Усний літературознавчий коментар учнів

про мистецьку спадщину Осипа Турянського

«Поза межами болю»… Часто цим художнім автобіографічним твором (1921) визначали всю подальшу творчість О. Турянського, яку, на жаль, абераціями нашого літературознавчого сприйняття було викреслено як «тьмяну» сторінку в житті прозаїка, поета, перекладача, науковця й журналіста. Зрештою, у публіцистиці перших декад XX ст., некрологах чи просто в спогадах про пись­менника його так і називали: «автор “Поза межами болю”». Але автор тішив себе надією, оптимізмом щодо подібного визнання й своєї подальшої творчості: написав філософсько-алегоричний твір «Дума пралісу» (1923), комедію «Раби» (1927), низку опові­дань: «Брате, сьогодні Святий вечір» (1922), «Казка про «Зимову казку» (1923), «Боротьба за великість» (1926), «Кость бере жінку на іспит» (1926), «Іван Правдолюб» (1929), «Машина «Метамор­фоза» (1933), «Як усі ущасливлювали Івана» (1933), різдвяну легенду «Як люди приймали Христа» (1933); поетичні твори:

 

242


Уроки української літератури в 11 класі


«На суді духа» (1921), «Козацька дума» (1923), «Світ і поет» (1927), роман «Син землі» (1933). Створив літературно-критичні нариси.

Інколи здається, що літературна слава О. Турянського — то відбиток знедоленої душі, яка не знайшла собі притулку в зем­ному житті й постала біля тліючого вогнища-забуття, щоб спа­лахнути зі старого цвинтаря волелюбним духом. А може, просто тихою сповіддю сипати зерна на рідний поріг своєї щербатої долі.

  1. Письмова робота за картками

Картка № 1