План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 31 ДИСКУСІЯ-УЗАГАЛЬНЕННЯ НА ТЕМУ: «У ЧОМУ СЕНС ЖИТТЯ?» (ЗАТВОРОМ ОСИПАТУРЯНСЬКОГО «ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ»)

Мета:            допомогти учням зрозуміти, у чому полягає зміст

життя людини, усвідомити важливу перевагу духо­вного над матеріальним; розвивати вміння розпіз­навати й розуміти справжню вартість речей, явищ, почуттів, формулювати свої думки; сприяти вихо­ванню толерантності під час дискусії.

Тип уроку: розвиток мовлення, формування знань, умінь та навичок.

Обладнання: пам’ятка «Правила дискусії».

ПЕРЕБІГУРОКУ

 1. Організація навчальної діяльності
 2. Оголошення теми уроку
 3. Формування знань, умінь і навичок
  1. 1.  Повторення визначення дискусії

Дискусія — форма колективного обговорення, мета якої — виявити істину через зіставлення різних поглядів, правильне розв’язання проблеми. Під час такого обговорення виявляються різні позиції, а емоційно-інтелектуальний поштовх пробуджує бажання активно мислити.

 1. 2.  Слово вчителя

Виступ під час дискусії — це роздум проблемного характеру. Автор такого роздуму намагається знайти розв’язання певної проб­леми чи складного питання. Оскільки багато проблем, які поста­ють у нашому житті, не передбачають однозначного вирішення, то роздуми часто мають дискусійний характер. Щоб виступ під час дискусії був цікавим, виступаючий повинен сам бути зацікав­леним у предметі свого виступу. Коли кажуть: людина спроможна добре виступити перед аудиторією, уміє самостійно роздумувати,

 

246


Уроки української літератури в 11 класі


сперечатися, відстоювати свої думки, судження та ін., це означає: вона не просто володіє необхідними знаннями, а й уміє їх вико­ристовувати практично.

Отже, виступ дискусійного характеру здебільшого будується таким чином: у виступі мають бути вступна частина (вказівка на те, що говоритиме виступаючий і чому), основна частина (виклад власних поглядів на певну проблему чи питання, докази), висновки (пропозиції). У такому виступі часто використовується ілюстративний матеріал для доведення основної думки (тези) висловлювання. Виступ дискусійного характеру намагайтеся буду­вати з доброзичливістю. Навіть виступ проти якоїсь ідеї, думки потрібно будувати як підтримку позитивного, що є в заперечен­нях того, хто з вами сперечається.

 1. Ознайомлення з пам’яткою «Правила дискусії»
 • Відверто висловлювати думки.
 • Поважати точки зору всіх членів дискусії.
 • Бути тактовним. Слухати інших, не перебиваючи.
 • Не говорити занадто довго та занадто часто.
 • Водночас має говорити лише одна особа.
 • Дотримуватися позитивних ідей та стосунків.
 • Не критикувати себе та інших.
 1. Правила побудови виступу

Теза — докази — аргументи — висновок.

 1. Слово вчителя

Чи має життя сенс? Якщо так, то який саме? Це постійні, чи так звані буттєві питання. Можна на тривалий період забути про них, поринути в побутові, повсякденні проблеми, але життя влаш­товано так, щоб зовсім знехтувати, проігнорувати це питання не може навіть найбільш байдужа та духовно спляча людина. Неминучість смерті та її провісників — старіння та хвороби, факт скороминучого зникнення в минулому миттєвостей життя з усіма проблемами, є для кожної людини неусуваним нагадуванням про невирішене, відкладене питання сенсу життя. Отже, у людському житті завжди ставиться питання вибору між пріоритетом духо­вного та матеріального.

О.  Турянський у творі «Поза межами болю» показав боротьбу в людині біологічних інстинктів і духовної волі до життя, підніс загальнолюдські цінності — дружбу, вірність, гуманізм, любов до рідних та батьківщини, що єднають людські серця, звільняють і просвітлюють душу. Оптимістично звучать слова Добровського

 

Українська література за межами України

 

247

 

наприкінці твору, звернені до оповідача, а насправді до кожної людини: «Коли у тьмі і в хаосі, в якому ми мучимося, тліє іскра якої-небудь ідеї, то твоя огненна любов до життя й до його вищих цінностей переможе смерть». Тож попри трагічність зображува­них подій (живим лишився лише Оглядівський) провідна ідея перемоги духа над матерією яскраво втілена через засоби екс­пресіонізму.

Часто можна почути думку про те, що матеріальні цінності — це не головне, це дуже приземлені й негідні забаганки, а най­перше, про що має дбати людина,— це моральна чистота, висока духовність, потяг до творчості.

Існує й інша думка про те, що перевагу треба в житті нада­вати матеріальним цінностям, а тоді вже думати про духовне. Але чи завжди це так?

 1. Запитання для дискусії
 • Що ви думаєте з цього приводу?
 • З якою точкою зору ви не можете погодитися?
 • Який можна зробити висновок, ураховуючи різні думки?

Під час виступів спирайтеся на життєвий досвід героїв поеми

в прозі О. Турянського «Поза межами болю».

 1. Виступи учнів
 2. Підбиття підсумків дискусії
 3. IV.  Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал з тем: «Драматургія» та «Укра­їнська література за межами України», підготуватися до конт­рольної роботи.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.