План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 32 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-1930 рр. ПРОЗА. ДРАМАТУРГІЯ. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

Мета:             оцінити навчальні досягнення учнів з поданої теми;

розвивати вміння школярів аналізувати художні твори; виховувати самостійність та наполегливість у роботі.

Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок. Обладнання: різнорівневі завдання.

ПЕРЕБІГУРОКУ

 1. I.   Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення теми й мети уроку II.         Пояснення вчителем методики виконання завдань контрольної роботи

Виконання завдання І рівня передбачає максимальну оцінку

0,     5 б., II рівня — 2 б., III рівня — 3 6.

 1. III.   Проведення тестової контрольної роботи

Варіант І

Рівень І

Визначте правильне твердження.

1. У час свого розквіту театр «Березіль» налічував … акторських студій

А Шість Б Сім В Вісім Г Десять

2. Національно-визвольний рух в Україні часів революційного перевороту та його результати показано у творі Ю. Яновського А «Майстер корабля»

Б «Вершники»

 

Українська література за межами України


249


В «Чотири шаблі»

Г «Жива вода»

 1. «Шість прикмет має людина: трьома вона подібна на тварину, а трьома на янгола…» є епіграфом найвідомішого твору В. Під- могильного:

А «Остап Шаптало»

Б «Невеличка драма»

В «В епідемічному бараці»

Г « Місто»

 1. «Королем українського тиражу» сучасники називають А В. Підмогильного

Б Остапа Вишню В Б.-І. Антонича Г О. Турянського

5. Таврійське містечко Олешки посідає особливе місце в літера­турному розвитку

А В. Підмогильного Б Ю. Яновського В Отапа Вишні Г М. Куліша

6. Прозовим твором Б.-І.Антонича є А «Зелена євангелія»

Б «Книга Лева»

В «Привітання життя»

Г «Три мандоліни»

Рівень II

Дайте розгорнуту відповідь.

1. Розкрийте особливості розвитку драматургії й театру 1920-х рр.

2. Порівняйте мисливські усмішки з пейзажними описами в ін­ших творах (за вибором).

3. Висловіть власну думку про вартість мистецтва, грошей, почуттів людини (за твором «Поза межами болю» О. Турян­ського).

Рівень III

Напишіть твір-мініатюру за однією з тем:

 • «Природа в новелах «Подвійне коло» й «Шаланда в морі» Ю. Яновського»;
 • «Ліризм «Мисливських усмішок» Остапа Вишні»;
 • «Над чим сміється М. Куліш у комедії «Мина Мазайло».

 

250


Уроки української літератури в 11 класі


Варіант II

Рівень І

Визначте правильне твердження.

1. Тема «Трьох синів» П. Тичини й «Матері» М. Хвильового — тема згуби матері, роду, нації постає у творі Ю. Яновського А «Майстер корабля»

Б «Подвійне коло»

В «Чотири шаблі»

Г «Жива вода»

 1. «Він був яскравою творчою індивідуальністю… Він знав люд­ську силу, велич її розуму, її здібності, але також усвідомлю­вав усі її слабкості…»,— так писав ще в 50-х рр. XX ст. Г. Кос- тюк у діаспорі про

А Ю. Яновського Б Остапа Вишню В В. Підмогильного Г М. Куліша

3. Однією з найдотепніших усмішок Остапа Вишні, присвяченої М. Рильському, є

А «Як засмажити коропа»

Б «Як варити і їсти суп із дикої качки»

В «Дика гуска»

Г «Дикий кабан,або вепр»

4. Органічний зв’язок п’єс «97» та «Комуна в степах» М. Куліша особливо відчутний з творчістю

А М. Старицького Б І. Карпенка-Карого В О. Олеся Г В. Винниченка

 1. «Учнівською» першою збіркою Б.-І. Антонича вважають А «Три перстені»

Б «Зриви і крила»

В «Вітражі й пейзажі»

Г «Привітання життя»

 1. 31 березня 1922 р. прийнято вважати датою народження А Наддніпрянського українського професійного театру Б Українського етнографічно-побутового театру

В Харківського театру імені І. Франка Г Театру «Березіль»

 

Українська література за межами України

 

251

 

Рівень II

Дайте розгорнуту відповідь.

1. Охарактеризуйте маргінальний образ українського інтелі­гента.

2. Висвітліть актуальність проблем, порушених у п’ єсах М. Ку- ліша.

3. Поясніть роль народнопісенних тропів у «Вишнях», специфіку пейзажів, символіку образів «Дороги» (за творчістю Б.-І. Анто- нича).

Рівень III

Напишіть твір-мініатюру за однією з тем:

 • «Ідейний смисл назви новели «Подвійне коло» Ю. Янов- ського»;
 • «Поза межами болю» — трагічне пророцтво про загибель інте­лігентної чуттєвості» (О. Туринський);
 • «Поетика міфу на зламі світів» (за творчістю Б.-І. Анто- нича).
 1. IV.   Підсумок уроку
 2. V.  Домашнє завдання

Підготувати повідомлення «Празька поетична школа» укра­їнської поезії та її представники».

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.