План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 53 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. ЕМІГРАЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1940-1950 рр. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX — ПОЧАТКУ XXI ст. ПОЕТИ-ШІСТДЕСЯТНИКИ

Мета:               запропонованими різнорівневими завданнями ви­

явити в учнів рівень знань, умінь та навичок з вивче­ної теми, закріпити їх; розвивати увагу, навички аналізувати художні твори, давати зв’язну відпо­відь, формувати творче мислення; виховувати напо­легливість і відповідальність.

Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь.

Обладнання: тестові завдання й питання для контролю за темою у 2-х варіантах.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. I.   Організаційний момент
 2. II.   Повідомлення теми й мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності учнів

 1. III.    Пояснення вчителя стосовно виконання контрольної роботи

Варіант І

Рівень І (0,5 б.)

Обрати правильну відповідь.

 1. 1.   До «Празької школи» НЕ належав А Юрій Дараган

Б Іван Драч В Євген Маланюк Г Юрій Клен

 1. 2.    Головна тема роману «Тигролови» І. Багряного — зображення А красивого почуття кохання Григорія до Наталки

Б радянських політв’язнів 50-х років XX ст.

В протистояння людини-особистості тоталітарній системі Г складного життя людини на тлі краси Уссурійського краю

 

Поети-шістдесятники


435


 1. 3.    Уміння бачити красу в повсякденні, процес творчості й суть мистецтва — мотиви твору А «Два кольори» Д. Павличка Б «Пісня про рушник» А. Малишка В «Лебеді материнства» В. Симоненка Г «Балада про соняшник» І. Драча


4
ТТ и •        и • и     •  •

. Наибільшии і центральний за змістом розділ роману, у якому
найширше розкрито образ Марусі Чурай, має назву
А «Страта»

Б «Проща»

В «Якби знайшлась неопалима книга»

Г «Сповідь»

 1. 1.    З-поміж українських письменників XX ст. доля Василя Стуса найбільше схожа на долю

А П. Грабовського Б Г. Сковороди В Б. Грінченка Г Т. Шевченка

 1. 2.    НЕ Є визначальною рисою постмодернізму А культ незалежної особистості

Б використання підкреслено ігрового стилю В зображення не самого предмета, а вражень від нього Г суміш багатьох традиційних жанрових різновидів

Рівень II (2 б.)

Дати розгорнуту відповідь:

 1. 1.   Дайте визначення поняттю «кіноповість».
 2. 2.   Розкрийте символічний підтекст назви роману «Тигролови».
 3. 3.   Визначте основні мотиви лірики Ліни Костенко.

Рівень III (З б.)

Зробіть ідейно-художній аналіз поезії «Я…» Василя Симо­ненка.

Варіант II

Рівень І (0,5 б.)

Обрати правильну відповідь.

 1. 1.   Відома фраза, що стала афоризмом чи навіть гаслом: «Як в на­ції вождів нема, тоді вожді її поети», належить А Є. Маланюку Б О. Довженку В В. Симоненку Г В. Стусу

 

436

 

Уроки української літератури в 11 класі

 

 1. 2.    Ідею перемоги добра над злом, усеперемагаючого оптимізму

І.  Багряний розкриває в образі

А тигроловів Б першого експресу В Григорія Многогрішного Г Дениса Сірка

 1. 3.    Для друку й постановки Сталін заборонив твір О. Довженка А «Зачарована Десна»

Б «Воля до життя»

В «Арсенал»

Г « Україна в огні»

 1. 4.    Народною піснею літературного походження НЕ Є А «Балада про соняшник» І. Драча

Б «Два кольори» Д. Пав личка В «Пісня про рушник» А. Малишка Г «Лебеді материнства» В. Симоненка

 1. 5.    Епілогом у романі Маруся Чурай» Л. Костенко є розділ

 

А

«Страта»

Б

«Весна, і смерть, і світле воскресіння»

В

«Якби знайшлась неопалима книга»

Г

«Сповідь»

6. В.

Стусу НЕ належить збірка

А

«Зимові дерева»

Б

«Веселий цвинтар»

В

« Палімпсести »

Г

«Тиша і грім»

Рівень II (2 б.)

Дати розгорнуту відповідь:

 1. 1.     У чому оригінальність жанрової форми «України в огні»?
 2. 2.   Проаналізуйте світоглядні засади шістдесятників.
 3. 3.   Дайте визначення поняттю «постмодернізм».

Рівень III (3 б.)

Зробіть ідейно-художній аналіз «Балади про соняшник» Івана Драча.

 1. IV.   Підсумок уроку
 2. V.   Домашнє завдання

Підготувати доповіді про життєвий і творчий шлях Олеся Гончара.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.