План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 68 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. ПРОЗА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX ст. УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПРОЗА. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Мета:                перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу

теми; формувати вміння роботи з різнорівневими завданнями; розвивати навички узагальнення й ана­лізу вивченого матеріалу; виховувати прагнення самовдосконалювання.

Тип уроку: контроль знань.

Обладнання: завдання тестової форми.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. I.   Організаційний етап
 2. II.   Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети й завдань уроку III.  Оголошення змісту завдань

Рівень І (0,5 б.).

Продовжити речення або визначити правильне твердження.

 1. Державу премію УРСР імені Т.Г. Шевченка в 1962 р.О. Гон­чар одержав за твір

А  «Прапороносці»

Б  «Собор»

В  «Модри-Камінь»

Г  «Циклон»

Д  «Людина і зброя»

 1. Темою новели-застороги «Залізний острів» є …
 2. Новела — це …
 3. Відлік творчого шляху Гр. Тютюнника можна вести від опо­відання

А «Зав’язь»

Б «Перед грозою»

В «В сутінки»

 

580


Уроки української літератури в 11 класі


Г «Три зозулі з поклоном»

Д «Вогник далеко в степу»

 1. Новела «Три зозулі з поклоном» має присвяту…
 2. «Складність людських стосунків, виражена через історію не­щасливого кохання» — це тема твору Григора Тютюнника А «Три зозулі з поклоном»

Б   «Вогник далеко в степу»

В  «Климко»

Г   «Зав’язь»

Д  «Дикий»

 1. Роман-балада — це …
 2. «Світ, засіяний світлом, повний гармонії, але сплетений у над- звичайноскладний вузол» — це слова

А Григора Тютюнника Б Валерія Шевчука В Ліни Костенко Г Олеся Гончара Д Павла Загребельного

 1. Указати особливості «притчевої прози»
 2. Перший історичний роман П. Загребельного А «Євпраксія»

Б «Розгін»

В «Роксолана»

Г «Левине серце»

Д «Диво»

 1. Героями роману «Диво» П. Загребельного є…
 2. Назвати сучасні літературні угрупування

Рівень II (1 б.)

Дати розгорнуту відповідь.

 1. Розкрити зміст слів, які П. Загребельний узяв за епіграф до першого розділу роману «Диво»: «Найперше мусимо з допо­могою мікроскопа дослідити всі відхилення від предмета».
 2. Розкрити особливості творчого стилю Валерія Шевчука.
 3. Проблематика й символіка твору Валерія Шевчука «Дім на горі».
 4. Охарактеризувати один із образів новели Григора Тютюнника «Три зозулі з поклоном».
 5. Проаналізувати один із віршів Ліни Костенко «Хай буде легко. Дотиком пера…», «Я вранці голос горлиці люблю…», «Неду- мано, негадано…»

 

Сучасна українська література

 

581

 

 1. Пояснити назву новели-застороги «Залізний острів» із роману «Тронка» Олеся Гончара.

Рівень III (6 б.)

Виконати одне із завдань:

 1. Скласти розповідь від імені героїв новели Григора Тютюнника «Три зозулі з поклоном» у формі листа.
 2. Скласти інтерв’ю з героєм твору, який вас найбільше вразив.
 3. Написати лист до героя твору, який вас найбільше вразив.
 4. Написати твір-мініатюру на одну із тем:
 • «Порятунок прийде тільки тоді, коли стрепенеться душа народу». Розкрити актуальні проблеми сьогодення через при­зму історичного роману П. Загребельного «Диво».
 • «Люблю слова. їх музика іскриста». Яскравий світ худож­нього слова Ліни Костенко.
 • «Образ Софії Київської — символ духовного надбання укра­їнського народу» (за романом П. Загребельного «Диво»).
 • Розкрити особливості російськомовної української поезії.
 1. IV.   Підсумок уроку
 2. V.  Домашнє завдання

Повторити вивчений упродовж навчального року теоретич­ний матеріал.

 

Додаток до уроку

 

  1 2 3 4 5 6

Бали

0-1,5 2-3 3,5-4 4,5-5 5,5-7 7,5-8
  7 8 9 10 11 12

Бали

8,5-10 11-12 12,5-13,5 14-15,5 16-17 17,5-18

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.