План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 27 ПУНКТОГРАМИ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ. ПРАКТИКУМ

Мета:              повторити основні пунктограми у простому реченні;

закріпити теоретичні знання й практичні навики з теми; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Синтаксис: просте речення, головні члени речення, однорідні члени речення.

Тип уроку: формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. Організаційний момент
 2. Ознайомлення з темою, метою і завданнями уроку
 3. Актуалізація опорних знань

Мозковий штурм

 • Які пунктограми, що вживаються у простому реченні, вам відомі?
 • Які розділові знаки можуть стояти між підметом і присуд­ком? У яких випадках?
 • Коли між однорідними членами речення ставляться розділові знаки?

 

120


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


 • • Що таке порівняльний зворот? За яких умов він виділяється комами, а за яких — ні?
 • • Що таке звертання? Які пунктограми при звертанні ви знаєте?
 1. Формування й удосконалення практичних умінь і навичок

Тренувальні вправи

►Перепишіть речення, поставте, де треба, тире між підметом і присудком, поясніть правила вживання тире між підметом і присудком.

1. Забути () себе дурити. 2. Жити мені без праці () значить не жити! 3. Добро і лихо () світло й темнота. 4. Життя без книги () хата без вікна. 5. Ненависть і любов () неначе крила (3 творів Д. Пав- личка). 6. Ці квіти () спогади про світлі дні (Б. Олійник). 7. Вік про­жити () не ниву пройти гомінливу (А. Малишко). 8. Яке то щастя () свій народ у світлі бачити (Д. Павличко). 9. І кожен фініш () це, по суті, старт (Л. Костенко). 10. Була ти () наче золота царівна у зорянім вінку на темних косах (Леся Українка). 11. П’ятдесят () це полудень віку. 12. Він () учень нашого класу. 13. Кохати () нові землі відкривати () нюанси нові і відтінки нові (І. Драч).

►Перепишіть речення, ставлячи, де треба, тире. Обґрунтуйте, чому, незважаючи на однакову будову, в одних реченнях є тире, а в інших немає.

 1. Наша ціль людське щастя і воля (І. Франко). 2. Вечір зимо­вий, зоряний (Марко Вовчок). 3. Я вільна! Я вільна, як вода! (Леся Українка). 4. Степ широкий то ж мій сват. Шабля, люлька вся родина. Сивий коник то ж мій брат (Народна творчість).
 2. Осінь така мила, осінь славна (П. Тичина). 6. Море Шевченко- вої поезії то частина океану народної пісні (П. Федченко). 7. Гово­рити не горох молотити (Народна творчість).

►Перепишіть речення, розставивши потрібні розділові знаки, підкресліть однорідні члени речення, поясніть пунктограми. Замість крапок вставте пропущені букви.

 1. Ро..плелись ро..хлипались ро..пались наче коси вересневі дні. 2. Моя п..чаль тебе не пон..волить а тільки радісний ро.. будит.. щем. 3. Я пр..горнусь до тебе серцем і неб..сами пл..чима пагорбів рідних і доріг поясами. 4. Ти пахн..ш як листя в..сняне як дитинство моє полотняне як тепла малинова сте..ка як мам..на срібна с..режка. 5. Нема щ..та ні рем..ня ні списа нема шолома ні м..ча-булата (З творів Д. Павличка). 6. В нас гуляє квіт..нь у полі насуває зливу поволі ро..сіває зерна рясні промітає сте..ку

 

Стилістика простих речень


121


в..сні. 7. Не заздрю нищим і духовно вбогим і хитро ситим в со.. ній тишині (3 творів А. Малишка). 8. Очі ро..крила конвалія біла і в дивува..ні застигла зомліла. 9. Сонце погасне і ніч пр..летит.. з чарами сріблом красою. 10. Хотів би я піти через ліси др..мучі через річки яри і кручі (3 творів Б. Олійника).

►      Перепишіть речення, виділіть порівняльні звороти, де треба, комами. Поясніть.

1. Знову місяць пливе ніби біла розчахнута скрипка (Г. Лютко).

 1. Я оживаю знов у полі як сміх як пісня як туман (Г. Лютко).

3. Вітер теплий, вітер дужий налетів як буря з півдня (Б. Олійник).

4. Повітря неначе прозорий граніт (Д. Павличко). 5. Я мав думки міцні мов корені (Д. Павличко). 6. Христя крутилась як муха в окропі (Панас Мирний). 7. Червоний світ од блискавки ніби запалив пожежу на горах і долинах (І. Нечуй-Левицький).

►      Перепишіть, розставте розділові знаки в реченнях із звертан­ням, поясніть пунктограми.

1. Буяйте цвітом степові широти Дзвени світами славо козаків (Яр Славутич). 2. Не забув я о люди нічого (Г. Лютий). 3. Слава тобі великий Каменяре праця твоя не стихне ні на мить (Д. Пав­личко). 4. За кого ж ти розіп’явся Христе Сине Божий за нас бідних чи за слово істини (Т. Шевченко). 5. О земле втрачена явися бодай у зболеному сні. 6. Народе мій до тебе я ще верну як в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим облич­чям. 7. Верни до мене пам’яте моя нехай на серце ляже ваготою моя земля з рахманною журбою (З творів В. Стуса). 8. Чаклує вже весна; так зеленій же луже землице розцвітай усе живе радій (Г. Дущак). 9. Гей ви грізні чорні хмари Я на вас збираю чари (Леся Українка). 10. За рідну мову я о Господи турбуюсь щоб не загинула у течії віків (В. Єфанів). 11. Мій друже дорогий ми довго ждали і теж співали ворогу назло (Д. Павличко).

Синтаксичний аналіз простого речення

►      Виконайте синтаксичний аналіз простого речення за алго­ритмом.

1.Знайдіть граматичну основу речення.

2.Визначте, яким є речення за метою висловлювання (розпо­відне, питальне чи спонукальне).

3.Назвіть, окличне чи неокличне речення.

4.Розберіть речення за його членами (визначення підмета і при­судка, другорядних членів — спочатку тих, що входять до групи підмета, потім тих, що в групі присудка); визначте, чим виражений кожен із членів.

 

122

 

Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень

 

5. Проаналізуйте будову речення:

а) двоскладне чи односкладне, тип односкладного;

б) непоширене чи поширене;

в) повне чи неповне.

6. Назвіть, якщо в реченні є, однорідні або відокремлені члени речення, звертання та інші ускладнюючі компоненти.

7. Поясніть пунктограми у реченні Зросла берізка високо на мурі, стоїть, мов квола сирота в зажурі.

 1. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок учнів

Творче завдання

►    Використавши поданий початок та вживаючи однорідні й від­окремлені члени речення, звертання, вставні слова, словоспо­лучення й речення, викладіть свої міркування щодо поруше­ної проблеми. Дайте заголовок.

Кожному, безумовно, слід турбуватися про багатство свого словникового запасу. Для цього, по-перше, треба якомога більше читати книжок авторитетних авторів.

 1. Підсумок уроку
 2. Домашнє завдання

►    Зробити синтаксичний аналіз речення Послуга в дружбі — річ свята.

Категорія: План-конспект уроку (розробка уроків)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.