План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОКИ № 38-39 КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Мета:             виявити та оцінити рівень сформованості в учнів

вмінь і навичок письмово докладно відтворювати зміст прослуханого тексту художнього стилю, допов­нювати його своїми міркуваннями; розвивати зв’яз­не мовлення, аналітико-синтетичні мисленні на­вички, збагачувати словниковий запас; виховувати вміння аналізувати причини своїх і чужих вчинків, навички самопізнання.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь і навичок (урок контрольного переказу).


ПЕРЕБІГ УРОКУ

  1. I.  Організаційний момент
  2. II.   Ознайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку III.      Робота з текстом. Сприйняття і відтворення змісту

Перше прослуховування тексту

►      Прослухайте уважно текст із метою усвідомлення його змісту.

Намагайтеся запам’ятати послідовність викладу матеріалу.

ВИБІР ШЛЯХУ

Його зненацька охопив сумнів: «Чи те я роблю, що слід? Чи здатний на це? Чому так тягне туди, у невідоме?» І він зупи­нився серед шляху. Замислився. Огледівся. Хоча дорога стели­лася попереду рівна й широка, проте він не міг іти далі: і неспо­кій, і невдоволення собою, і жадання чогось вищого переповнили його. А обіч уторованої дороги громадилися вершини, які зда­валися такими стрімкими й неприступними, що на них ніхто не наважувався зійти. До того ж їх оточували непрохідні хащі, глибокі яруги, гострі стрімчаки й бескиди.

І все ж він рішуче зійшов з гладенької дороги й крізь нетрі та чагарі заторував власну стежину до вершини. І вже ніщо не могло зупинити сміливця: ні колюче терня, ні скелясті кру­тосхили, ні глибокі урвища. Він здіймався все вгору і вгору. «Божевільний!» — жахалися одні, що спокійно дибалів гостин­цем. «Відчайдушний!» — захоплено вигукували інші, які вже

 

184


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


готувалися рушити й собі вслід за сміливцем. «Щасливий!» — зітхали ті, які через свою кволість, несміливість чи полохливу вдачу не могли піти за першопрохідцем. А були й такі, що мовчки заздрили й потайки зневажали сміливця.

Що йому до того! Він уперто здіймався на вершину, де не сту­пала ще нога людська. І то було його покликання, його щастя, його слава й безсмертя. Як важливо в житті знайти себе, доки не пізно, доки ще молодий! А йому тоді йшов уже тридцять дру­гий. За спиною в нього і вчителювання, і участь у боях, і робота в провідній республіканській газеті художником-ілюстратором, карикатуристом. Читачі в кожному номері шукали гострі, дотепні малюнки, під якими стояв підпис «Сашко». Друзі щодня при­ходили до нього в майстерню, щоб подивитися, як під пензлем народжується пейзаж чи людський тип. І називали його талано­витим, і пророкували йому творче майбуття.

А його не задовольняли ні карикатури, ні акварелі, ні олійні праці. Усе дужче й дужче почувався невдоволеним, бо відчував у собі силу творця нового мистецтва, що тільки-но утверджува­лося. І однієї ночі після роздумів він рішуче виходить зі своєї майстерні, щоб ніколи до неї не повернутися. Залишає мольберт, фарби, закінчені й незакінчені полотна — залишає назавжди. Із плащем через плече й дорожнім портфелем у руці поспішає на вокзал, сідає в поїзд, що везе його на берег Чорного моря, у красуню Одесу. А вранці він уже стоїть перед директором кіно­фабрики й промовляє три заповітних слова:

—  Хочу стати режисером!

Це був Довженко (С. Плачинда; 371 слово).

►      Занотуйте у своїх чернетках план або тези тексту (5 хв).

►      Прочитайте творче завдання до переказу (на дошці) і визнач­тесь, у якому напрямі повинні розвиватися ваші роздуми.

►      Поміркуйте і напишіть, чи готові ви до вибору життєвого шляху. Що при цьому ви вважаєте головним?

Друге прослуховування тексту

Методичний коментар. Методика проведення контрольного переказу не передбачає лексичної, орфографічної та інших видів робіт, усного колективного переказу тексту. Проводять контроль­ний переказ на здвоєних уроках мови.

  1. IV.   Написання переказу із творчим завданням

Підготовка чорнового варіант переказу з творчим завданням

►      Учні записують переказ у чернетку.

 

Стилістика складних речень

 

185

 

Редагування написаного

►    Учні вичитують переказ, редагують його.

Переписування

►    Учні переписують переказ із творчим завданням начисто.

  1. V.   Підсумок уроку

Самоперевірка учнями своїх робіт

►    Учні вичитують переказ.

Збір зошитів

  1. VI.   Домашнє завдання

►    Знайти афоризми та цитати, які могли б доповнити та про­ілюструвати складене вами на уроці монологічне висловлю­вання.

Додаток

У чому призначення людини? Бути людиною! (С.-Є. Лєц).

Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок.

Є тисячі ланів, але один лиш мій.

В. Симоненко

Самий зміст бути чи не в тому, щоб жити в мудрій злагоді з природою, знати насолоду праці і поезію людських взаємин? І щоб навчитися цим дорожити, треба відчути потребу це берегти (О. Гончар).

Яке глибоке щастя — жить,

Бути гідним імені людини,

Народу й людськості служить!

М. Рильський

Ах, скільки радості, коли ти любиш землю,

Коли гармонії шукаєш у житті!

П. Тичина

Сміливі завжди мають щастя (І. Багряний).

Праця дала до життя мені принаду.

Ціль дала, щоб в манівцях не заблукав.

І. Франко

Любіть землю! Любіть працю на землі! (О. Довженко).

Тільки в праці невтомній крилатим стаєш (В. Сосюра).

Категорія: План-конспект уроку (розробка уроків)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.