Урок № 42 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ, ПОВ’ЯЗАНУ З ПРЕДМЕТАМИ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПОБУДОВИ І МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Мета:             повторити та узагальнити знання учнів про реферат,

правила його написання, вимоги до оформлення; розвивати навички роботи в групах, мовлен­нєво-комунікативні вміння, здібності до критич­ного мислення, аналітико-синтетичні мисленнєві на­вички, збагачувати словниковий запас; виховувати самостійність, толерантне ставлення до думок інших.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І.  Організаційно-мотиваційний етап

►    Назвіть термін, визначення якого звучить таким чином: «. коротке точне викладення сутності якогось питання, теми на підставі однієї чи кількох книг, монографій чи інших пер­шоджерел».

►    Розділіть аркуш на дві частини і заповніть кожну колонку.


Що я знаю про реферат Що хотів би довідатися
   
  1. II.   Виконавчо-діяльнісний етап

Робота в групах Група 1

►    Закінчіть речення.

  1. Реферат має містити. 2. Функції реферату: … Група 2

►    Яку структуру має реферат? Об’єм кожної частини. Група 3

►    Перелічіть основні етапи роботи над рефератом.

 

Стилістика складних речень


193


Група 4

►      Назвіть основні вимоги до змісту реферату.

Група 5

►      Особливості мови реферату. Культура оформлення матеріалів

роботи.

Перевірка роботи груп


Loading...