Урок № 49 СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКИХ СЛІВ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ. СИНОМІМИКА РЕЧЕНЬ ІЗ ПРЯМОЮ МОВОЮ, РЕПЛІКИ У ДIАЛОЗI Й НЕПРЯМІЙ МОВI

Мета:             розширити відомості про слова автора, пряму, не­

пряму мову й діалог; розвивати вміння передавати чужі думки за допомогою прямої, непрямої мови та діалогу, правильно їх оформляти на письмі; за

 

220


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


допомогою мовленнєво-комунікативного дидактич­ного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Стилістика: стилістичні особливості авторських слів при пря­мій мові, синоніміка речень із прямою і непрямою мовою.

Міжпредметні зв’язки:

Російська мова: речення з прямою та непрямою мовою.

Тип уроку: урок розширення й поглиблення знань та розвитку практичних умінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

  1. I.   Організаційний момент
  2. II.   Ознайомлення з темою, метою і завданнями уроку
  3. III.   Актуалізація опорних знань

Вибірковий диктант

►    Запишіть лише пряму мову (репліки героїв), оформлюючи запис згідно з пунктуаційними нормами діалогу.

—  Ти спи собі,— сказав Юрко Ліні, — а мені до школи пора.

—  І ти спи! — засичала Лінь. — Нікуди тебе не пущу!

—  Та ти що — чокнулася? — закричав у відповідь Юрко.

—  Збрендила? Шизонулась? У тебе що — стріха поїхала? Лінь аж рота роззявила від подиву. Такого жаргону вона ще

не чула (О. Кайдаш).

  1. IV.   Формування й удосконалення практичних умінь і навичок

Лінгвістичне спостереження

►    Порівняйте дві конструкції, зробіть висновок.

1. Шевченко писав: «Караюсь, мучуся, але не каюсь».

2. Шевченко писав, що він карається, мучиться, але не кається. Висновок: синонімічними є конструкції з прямою й непрямою

мовою, але вони характеризуються різними стилістичними від­тінками. Пряма мова — це художній прийом змалювання постаті персонажа, розкриття його внутрішнього світу й поведінки, його ставлення до оточення. Це засіб індивідуалізації мови літератур­них героїв. Непряма мова стилістично нейтральна, позбавлена експресивності.

 

Стилістика речень з різними засобами вираження чужого мовлення 221