План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 8 Тема. Іменник як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Мета: поглибити знання учнів про іменник як частину мови, його значення, морфологічні ознаки та синтаксичну роль у реченні, навчити учнів знаходити іменники в реченні; виховувати кмітливість, самостійність мислення. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

          ХІД УРОКУ     

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Перевірка домашнього завдання.

2.         Робота біля дошки.

Завдання: записати речення, зробити синтаксичний розбір першого речення, назвати частини мови.

Мова — засіб вияву бурхливого змісту народного життя. Ось чому так дбайливо й уважно треба ставитися до мови кожного народу… Могутність мови — це духовна могутність народу. Народ дає мові силу й красу.

(М. Шумило)

3.         Бесіда з учнями.

—        Чому в першому і третьому реченнях стоїть тире?

—        Назвіть іменники, які є в тексті.

—        Поясніть, за якими ознаками ви їх розпізнали.

—        Яка частина мови називається іменником?

(Замість роботи над цим текстом, учитель може провести роботу за підручником:

[1]       Вправа 38.

[2]       Вправа 66.)

II.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

IV.    СПРИЙНЯТТЯ И ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Робота з підручником.

а)         [1] Опрацювання теоретичного матеріалу, с. 20.

[2]       Опрацювання теоретичного матеріалу, с. 31.

б)         [1] Вправа 40.

[2]       Вправа 69.

2.         проблемне запитання.

—        Що ми розуміємо під поняттям «предмет»? (Використовується інтерактивний метод «Мікрофон».) Відповідь: — конкретні живі і неживі предмети;

—        явища природи;

—        явища суспільного життя;

—        дії і стани;

—        якості і властивості.

3.         творча робота (за варіантами).

[1, 2] Завдання: дієслова замінити іменниками, що означають назву дії або стану, а прикметники — іменниками, що означають назву якостей або властивостей предмета.

І варіант                    ІІ варіант

відбудувати — відбудова                  чесний — чесність

розвинути —                                   різкий —

зміцнити —                                     мужній —

підготувати —                                 корисний —

виконати —                                     блакитний —

4.         робота в зошитах.

[1]       Вправа 44.

[2]       Вправа 68.

V.      ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

узагальнююча бесіда.

—        Яка частина мови називається іменником?

—        Як змінюються іменники?

—        Яка синтаксична роль іменника в реченні?

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник, § 6, вправа 45 (письмово).

[2]       Підручник, § 7, вправа 70 (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.