План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 30 Тема: Розбір іменника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого про іменник.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про іменник як частину мови; дати зразок розбору іменника; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, культуру усного й писемного мовлення; виховувати любов до рідної мови.

Обладнання: підручник, схема розбору іменника, тести.

          ХІД УРОКУ     

I.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

II.      МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

III.    АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Перевірка домашнього завдання.

2.         [1, 2] Творча робота.

Завдання: скласти зв’язне висловлювання на одну із тем.

—        Іменники — назви істот і неістот. Загальні й власні на¬зви.

—        Рід іменників. Число іменників.

—        Відмінки та відміни іменників.

—        Незмінювані іменники.

—        Творення іменників.

—        Не з іменниками.

—        Букви е, и, і в суфіксах іменників.

—        Написання чоловічих та жіночих імен по батькові.

IV.    СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Ознайомлення зі схемою розбору іменника.

[1]       Схема розбору іменника

1.         Частина мови.

2.         Початкова форма (Н. в. однини).

3.         Постійні ознаки:

а)         загальна чи власна назва;

б)         істота чи неістота;

в)         рід;

г)         відміна;

д)         група (якщо є).

4.         Непостійні ознаки: а) число; б) відмінок.

5.         Синтаксична роль.

[2]       Опрацювання теоретичного матеріалу, с. 78.

2.         Робота в зошитах.

[1]       Завдання: списати речення, вставляючи, де треба, пропущені букви; зробити письмовий розбір трьох іменників за схемою; пояснити орфограми.

О         (не)жаль, а гнів мене пече. (М. рильський)

Враз у гущ.. лісу щось мигнуло. (М. Коцюбинський)

Шле місяць з неба пром..ні злотисті. (Леся українка)

Буде для нас кукувати з..зуля, довге жит..я віщувать. (в. Сосюра)

(Не)терпіння його обняло, як полум’ям. (Марко вовчок)

Ой верб.., верб.., де ти росла? (Нар. творч.)

Відбилось небо голубе балкит..ю на шос..е. (А. Турчинська)

[2]       Вправа 210.

3.         Переклад з російської.

[1]       Вправа 245 (письмово).

[2]       Вправа 211 (письмово).

V.      РОБОТА НАД ТЕСТОВИМИ ЗАВДАННЯМИ

1.         Укажіть рід слова путь:

а)         чоловічий;

б) жіночий;

в)         середній.

2.         Знайдіть іменник спільного роду:

а) сирота;

б)         країна;

в)         кава.

3.         Назвіть іменник, який має тільки множину: а) сіль;

б)         солодощі;

в)         комахи.

4.         Укажіть рід слова ворота:

а)         чоловічий;

б)         середній;

У в) за родами не розрізняється.

5.         Не з іменниками пишеться окремо, якщо:

а)         слово з не можна замінити синонімом;

б)         в реченні є протиставлення;

в)         слово без не — не вживається.

6.         Укажіть, як пишеться слово (не)мовля:

а)         разом;

б)         окремо.

7.         Укажіть, як пишеться слово (не)воля:

а)         разом;

б)         окремо.

8.         Укажіть, який суфікс у слові мар..во:

а)         -ив(-о);

б)         -ев(-о).

9.         Укажіть, який суфікс в слові пал..во:

а)         -ив(-о);

б)         -ев(-о).

10.       Укажіть незмінюваний іменник:

а)         пальто;

б)         ім’я;

У в) бюро.

11.       Укажіть, до якої відміни належить іменник дівча:

а)         І;

б)         ІІ;

в)         ІІІ;

г)        IV.

12.       Укажіть, яке закінчення у Р. в. однини має іменник сніг;

а)         -а(-я);

б)        -у(-ю).

13.       Укажіть, яке закінчення у Р. в. однини має іменник ромб:

а)       -а(-я);

б)         -у(-ю).

14.       Слово (пів)апельсина пишеться:

а) разом;

б)         окремо;

в)         через дефіс.

15.       Слово (пів)ящика пишеться:

а)         через дефіс;

б)         через апостроф;

в)         разом.

16.       Укажіть морфологічні ознаки слова по дорозі:

а)         іменник, загальна назва, неістота, чоловічий рід,

ІІ         відміна, Р. в., однина;

б)         іменник, загальна назва, неістота, жіночий рід,

І          відміна, М. в., однина.

VI.    ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1, 2] Повторити вивчені правила, підготуватися до конт-рольної роботи.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.