План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 39 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний письмовий переказ тексту з описом природи.

Мета: навчити учнів складати письмові перекази текстів розповідного характеру з елементами опису природи; розвивати писемне мовлення, логічне мислення, творчу уяву; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати любов до природи.

Обладнання: підручник, словники, тексти переказів.

          ХІД УРОКУ     

I.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

II.      МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

III.    ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

1.         Робота за підручником.

[1]       Вправа 309

[2]       Завдання: опрацювати питання, вміщені після тексту.

Ранок

Ранок був ясний, бадьорий. Гострою свіжістю дихало повітря. Роса блищала на травах, прибивши куряву на дорозі, затіненій дубами й грабами. Соковита зелень сліпила очі, а сонячні блищинки розсипалися в лісі золотими дукатами.

—        Ку-ку! Ку-ку! — лунало в гущавині.

Чорноголові дятли діловито дерлися корою, вистукуючи й вислухуючи хворі дерева. Бризками сонця перелітали з гілки на гілку золотаві іволги.

Балика жадібно дихав росяною свіжістю пущі, ароматом козолисту й бузини. Дорога йшла лісом. По балках дзюрчали струмки, бубонцями стрибало на камінцях їх балакуче скло. Балика не раз сходив з коня і припадав до їх крижаного струменя, повного сонячних іскор. Кінь тягнувся до свіжої зелені, до води, але Балика не давав йому пити і знов виводив на вогкий, ще росяний шлях.

Шлях положисто спускався до Брацлава. В долині блищав став, а далі вився в кам’янистому руслі Буг, народжений у карпатських снігах. Ставало парко. Сонце випило світанкову свіжість. У траві густо скрекотіли коники. Пахло бузиною й жасмином.

(151 сл.)

(За З. Тулуб)

Завдання до тексту

1)         Дати відповіді на запитання.

—        Який був ранок?

—        Чим дихало повітря?

—        Чим була затінена дорога?

—        Що розсипалося сонячними блищиками?

—        Що лунало в гущавині?

—        Що робили чорноголові дятли?

—        Ароматом яких квітів був напоєний ліс?

—        Де дзюрчали струмочки?

—        Куди спускався шлях?

2)         Пояснити лексичне значення слів.

Курява, дукати, козолист, бузина.

3)         Розставити розділові знаки в реченні Ку ку Ку ку лунало в гущавині.

4)         Замість крапок поставити пропущені букви, пояснити правопис цих слів.

Свіжіс..ю, бл..щала, пр..бивши, зел..нь, ро..сипалися, з..л..тими, гущав..ні, ч..рног..лові, перел..тали, к..золисту, буз..ни, кр..жаного, струм..ня, во..кий, д..лині, карпатс..ких, скр..котіли.

2.         Колективне складання плану тексту.

[1]       Орієнтовний план

1)         Лісовий коридор.

2)         Красуні-ялинки.

3)         Зимова казка.

4)         Сосни-підлітки.

5)         Снігове царство.

[2]       О р і є н т о в н и й п л а н

1)         Ясний, бадьорий ранок.

2)         Чорноголові дятли.

3)         Золотаві іволги.

4)         У пущі.

5)         Шлях до Брацлава.

3.         [1, 2] Повторне читання тексту.

4.         Усний переказ тексту за планом.

(Текст переказують два-три сильні учні.)

5.         Колективне обговорення переказів, їх рецензування.

6.         Робота над чернетками переказів.

7.         Корегування робіт. Допомога вчителя слабо підготовленим учням.

8.         Написання переказів начисто.

IV.    ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V.      ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Повторити § 34.

[2]       Повторити § 30.

Додатковий текст для переказу.

Жовкне листя

Вкривається багрянцем клен. Він стоїть на узліссі, замріяний, ніби сумує, що надійшов жовтень. Іноді тихо вронить вирізьблений свій лист. А налетить вітер і почне безжально зривати осінню красу зажуреного клена, оголить його й гулятиме серед голого гілля.

А яка ніжна, золота берізка на тлі синюватих ялинок, зеленавих сосен. Вона опустила свої віти й так журиться, що скоро прийдуть холоди.

Деякі квіточки ще не хочуть здаватись, поспішають доцвісти, поки перші морозці не вдарять по них. Але й ці останні квіти теж ніби насторожено зажурені.

Високо вгорі дзвінким передзвоном курличуть трикутники журавлів. Прямують на південь, поспішають. Десть перегукуються вгорі над нами й дикі гуси. На півночі вже холодно їм.

На піщаних косах річок жирують і північні качки, цілими величезними табунами. Вони дуже сторожкі й близько не підпускають мисливців.

(128 сл.)          (За О. Копиленком)

Орієнтовний план

1.         Замріяний клен.

2.         Золота берізка.

3.         Останні квіти.

4.         Трикутники журавлів

5.         Північні качки.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.