План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 41 Тема. Написання найуживаніших суфіксів прикметників.

Мета: пояснити учням написання найуживаніших суфіксів прикметників, формувати вміння правильного написання слів із цими суфіксами; розвивати увагу, пам’ять, культуру усного і писемного мовлення.

Обладнання: підручник, картки.

          ХІД УРОКУ     

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Перевірка домашнього завдання.

Два учні працюють біля дошки з картками

Картка № 1

Поставити в давальний, орудний і місцевий відмінки однини прикметники, узгоджені з іменниками.

Безкрая пустеля, могутня країна, материна ласка, незабутня подія, синя стрічка, палке серце.

Картка № 2

Утворити ступені порівняння прикметників.

Гарячий, багатий, легкий, дорогий.

Картка № 3

Навести по три приклади на кожен спосіб творення прикметників, позначити твірну основу.

2.         Вибірково-розподільний диктант.

Завдання: виписати прикметники у три стовпчики:

І — утворені суфіксальним способом, ІІ — утворені префіксально-суфіксальним способом, ІІІ — утворені складанням основ.

Неширокий шлях, прикарпатські села, красива зачіска, бездонні очі, кароокий юнак, холодна ніч, темно-зелена сукня, презлий собака, судноремонтний завод, прибережні луки, найкращий учень.

ІІ.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІІ.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

IV.    СПРИЙНЯТТЯ й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Зорово-слуховий диктант

Завдання: прочитати вірш, записаний на дошці, потім записати його по пам’яті у зошит, підкреслити прикметники.

Місяць яснесенький

промінь тихесенький кинув до нас.

Спи мій малесенький, пізній-бо час.

(Леся Українка)

—        Яким способом утворилися ці прикметники?

—        Назвіть суфікс, за допомогою якого утворилися ці слова.

Якого значення він надає словам?

2.         Гра «Хто більше»

Завдання: пригадати і записати прикметники із суфік-сами пестливості -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-.

—        Який знак завжди пишеться після н у цих суфіксах? Правило записати у зошити.

3.         Проблемне запитання.

—        Скажіть, у яких ще суфіксах прикметників завжди пи-шеться м’який знак? (-ськ-, -цьк-, -зьк-) Наведіть приклади.

З трьома словами складіть речення.

4.         Робота з підручником.

а)         [1] Опрацювання теоретичного матеріалу § 32, с. 109.

[2]       Опрацювання теоретичного матеріалу § 28, с. 98.

б)         [1] Вправа 302 (ІІ) (письмово).

[2]       Вправа 263 (письмово).

5.         Проблемні запитання і завдання.

(Використовується інтерактивний метод «Мозковий штурм».)

—        Поясніть правопис слів директор, система, режим, фа¬брика, вітамін, білет.

—        Як називається це правило? (Правило «дев’ятки».)

—        Назвіть дев’ять приголосних, після яких у словах іншо-мовного походження пишеться и. (Д, т, з, с, ж, ц, ч, ш, р.)

6.         Самостійна робота.

а)         Опрацювання теоретичного матеріалу.

[1]       С. 110—111.

[2]       С. 99.

б)         Письмове виконання вправи.

[1]       Вправа 305.

[2]       Вправа 266.

(Потім учитель читає правильні відповіді, а учні роблять взаємоперевірку.)

7.         Робота з підручником.

а)         Опрацювання теоретичного матеріалу.

[1]       С. 110.

[2]       С. 99.

б)         Письмове виконання вправи.

[1]       Вправа 304.

[2]       Вправа 270.

V.      ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда.

—        Згадайте, коли в прикметниках пишуться суфікси -ов-, -ев-, -єв-?

—        А коли в прикметниках пишуться суфікси -ин-, -ін-, -ів-, -їв-?

—        А коли -ичн-, -ічн- (-їчн-)?

—        В яких суфіксах прикметників завжди пишеться м’який знак?

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник § 32, вправа 308 (письмово).

[2]       Підручник § 28, вправа 265 (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.