План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 42 Тема: Не з прикметниками.

Мета: пояснити учням правила написання не з прикметниками, домогтися засвоєння цих правил; повторити правило написання не з іменниками; виробляти вміння застосовувати правила на практиці; виховувати в учнів любов до праці, навчання.

Обладнання: підручник, картки, дидактичний матеріал.

          ХІД УРОКУ     

І.       АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Перевірка домашнього завдання.

2.         Словниковий диктант.

Ненависть; немовля; недуга; неправда; не правда, а брехня; неволя; нещастя; не щастя, а горе; горе не біда.

3.         Бесіда з класом.

—        Коли не з іменниками пишеться разом?

—        Коли не з іменниками пишеться окремо?

4.         Творче завдання.

Від поданих іменників утворіть прикметники.

ненависть — (ненависний)

неволя — (невільний)

нещастя — (нещасний, нещасливий)

неспокій — (неспокійний)

—        Поясніть орфограми в словах неволя—невільний; ненависний, нещасливий. Наведіть приклади інших слів із цими орфограмами.

ІІ.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІІ.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

IV.    СПРИЙНЯТТЯ й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Проблемне запитання.

—        Чому слова ненависний, невільний та інші ви написали разом?

Висновок:

а)         без не- ці слова не вживаються;

б)         їх можна замінити синонімом.

—        А як ви думаєте, коли не з прикметниками пишеться окре-мо? (Використовується інтерактивний метод «Я так думаю».)

Якщо це завдання викликає труднощі, то вчитель відкри¬ває бокову дошку, на якій записані речення (додатковий мате¬ріал для спостереження і висновку):

Не високий, а низький Цей хлопець не хитрий.

В и с н о в к и:

а)         у реченні є протиставлення;

б)         в речення можна вставити слова є, був.

(Цей хлопець не був хитрий.)

—        Перевірте, чи всі висновки ми зробили?

2.         Робота з підручником.

[1]       Опрацювання теоретичного матеріалу § 34, с. 115.

[2]       Опрацювання теоретичного матеріалу § 30, с. 101.

3.         Вибірковий диктант.

Завдання: виписати лише ті прикметники, які без не- не вживаються.

Нелегкий, недорогий, нежданий, невгамовний, нерадіс¬ний, нездарний, непроглядний, незнаний, немічний.

—        З двома прикметниками скласти речення.

4.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 313 (письмово).

[2]       Вправа 247 (письмово).

5.         Гра «Доповніть прислів’я».

Завдання: доповнити незакінчені прислів’я, розкрити дужки, пояснити написання не з прикметниками.

Родися (не)багатим, а… (щасливим).

Дружній череді вовк (не). (страшний).

Б’ють (не)лежачого, а. (ледачого).

(Не) надійний друг гірше (не). (друга).

Питай (не)старого, а. (бувалого).

На тобі, (не)боже, що мені (не). (гоже).

6.         Самостійна робота.

[1]       Вправа 312.

[2]       Вправа 280.

V.      ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Бесіда з класом.

—        Коли в прикметниках пишеться одна буква н?

—        А коли — нн?

2.         Різнорівневі завдання.

І.         низький РІВЕНЬ

Завдання: списати, розкриваючи дужки.

Весь ясний обрій на заході гримів (не)природним (не)рвовим громом. (О. гончар)

(Не)велика білостінна хата купалась у квітах. (І. Цюпа) Нам (не)страшні ворожі тучі. (М. рильський)

(Не)видимі в пущах солов’ї жагу солодку в звуки виливають. (М. рильський)

ІІ.        СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

Завдання: скласти 2—3 речення, в яких були б прикметники з не-.

111      . ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

Завдання: скласти твір-мініатюру (4—5 речень) на тему

«Прекрасне навколо» або «Зимовий ліс».

V.      ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник, § 34, вправа 315 (письмово).

[2]       Підручник, § 30, вправа 282 (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.