План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 50 Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему.

Мета: навчити школярів складати повідомлення на лінгвістичну тему на основі вивченого матеріалу; сприяти виробленню в них уміння обирати відповідний до ситуації спілкування стиль мовлення; виховувати уважність, мовленнєву культуру.

Обладнання: підручник, пам’ятка.

          ХІД УРОКУ     

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Перевірка домашнього завдання.

2.         [1, 2] Запитання до учнів.

—        Що називається числівником?

—        На які дві групи поділяються числівники?

—        На які розряди за значенням поділяються кількісні числівники?

—        Якими бувають числівники за будовою?

ІІ.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

IV.    СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         [1, 2] Запитання до учнів.

—        Повідомлення на лінгвістичну тему — це текст якого стилю?

2.         Творча робота.

Завдання: скласти усне висловлювання на тему «Числівник як частина мови» за поданим нижче планом.

План

1)         У якому розділі мовознавства вивчається числівник?

2)         Що таке числівник?

3)         На які групи поділяються числівники?

4)         На які розряди за значенням поділяються кількісні числівники?

5)         Якими бувають числівники за будовою?

6)         Назвати морфологічні ознаки числівників.

7)         Синтаксична роль.

3.         [2] Робота з підручником.

Вправи 308, 309 (усно).

—        Поясніть, як утворилися числівники сімнадцять, п’ятдесят, дев’ятсот.

Вправа 310 (усно).

4.         Колективна робота.

Завдання: зробити усний відгук про висловлювання товариша. (Усний відгук — це поширений вид учнівського висловлювання, який складається в науковому стилі, це жива оцінка прочитаного, побаченого чи почутого з вираженням ставлення до нього.)

Проаналізувати відповідь товариша, звернувшись до пам’ятки.

П а м ’ я т к а

1)         Як розкрито тему (повно, в основному, частково не роз-крито)?

2)         Як викладається матеріал (зв’язно, правильно, точно)?

3)         Які порушення допущені в послідовності викладення матеріалу?

4)         Чи потребує відповідь доповнення, уточнення?

5)         Чи вдалий зачин висловлювання?

6)         Які вжиті слова та вирази не характерні для наукового стилю?

7)         Чи наводяться приклади, потрібні для роз’яснення і підтвердження кожного з теоретичних положень?

8)         Загальна оцінка відповіді товариша.

V.      ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1, 2] Скласти оповідання в художньому стилі на тему «Рідний дім», вживши в ньому кількісні й порядкові, прості, складні і складені числівники.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.