План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 54 Тема: Буква Ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках.

Мета: домогтися засвоєння учнями правил вживання м’якого знака у числівниках; сприяти виробленню вміння правильно відмінювати числівники; виховувати в учнів уважність, старанність.

Обладнання: підручник, картки, дидактичний матеріал.

          ХІД УРОКУ     

І.       АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Робота з картками.

Картка № 1

Переписати речення, на місці крапок вставляючи пропущені букви. Числівники поставити в потрібну форму, визначити відмінок кожного.

1)         Краще мати більше (сто) ворогів, ніж одного зрадливого пр..ятеля. (Нар. творч.)

2)         За (два) зайцями не ганяйся. (Нар. творч.)

3)         Ш..роке небо н..наче кліпало (тисяча) бл..скучих очей. (І. Нечуй-Левицький.)

Картка № 2

Записати цифри словами. Визначити відмінок числівників.

1)         До 367 додати 7.

2)         Від 292 відняти 24.

3)         Сума чисел дорівнює 203.

Картка № 3

Перекласти словосполучення українською мовою, з одним із них скласти речення. Визначити відмінок числівників.

1)         На шестидесяти двух страницах.

2)         Тремя тысячами семьюдесятью гектарами.

3)         Пятидесяти книг.

2.         Перевірка домашнього завдання.

ІІ.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІІ.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ діяльності ШКОЛЯРІВ

IV.    СПРИЙНЯТТЯ й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Слово вчителя.

М’який знак у числівниках пишеться:

1)         у кінці слова в числівниках п’ять, шість, від дев’яти до дванадцяти та в числівнику тридцять;

2)         перед закінченнями в непрямих відмінках числівників три, чотири, п’ять, шість, від дев’яти до двадцяти, від п’ятдесяти до вісімдесяти: трьома, дев’ятьох, шістдесятьома, але чотирма.

М’який знак не пишеться після першої частини числівників шістнадцять, шістдесят, шістсот.

2.      [1, 2] Диктант з коментуванням.

Шістнадцять, вісімдесят, дев’ять, трьома, вісім, сімдесят, вісімнадцять, шістсот, дванадцятьма, тринадцять, десять, п’ятдесят, дев’ятсот.

3.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 402 (письмово).

[2]       Вправа 343 (письмово).

4.         [1, 2] Диктант-переклад.

Четыре, пять, шестью, семь, тринадцатью, семнадцать, семьсот, восемнадцать, пятьсот, одиннадцать, четыреста, мил-лион, миллиард.

5.         Тренувальная вправа.

Завдання: записати числа словами, скласти з чотирма числівниками речення, по можливості об’єднавши їх і створивши зв’язний текст. Пояснити орфограму — м’який знак у числівниках 5, 6, 9, 11, 13, 20, 60, 80, 700, 900.

V.      ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Запитання до учнів.

—        У яких числівниках м’який знак пишеться в кінці слова?

—        У яких числівниках м’який знак пишеться перед закінченням?

—        Якими є відмінності у вживанні м’якого знака в числівниках в російській і українській мовах?

2.         Словниковий диктант.

П’ять, п’ятьома, п’ятнадцять, п’ятдесят, п’ятдесятьома, п’ятсот, п’ятьмастами, сім, вісім, десять, шістьма, шістдесят, шістдесятьома, тридцятьом, вісімсот, шістсот, дев’ятнадцять.

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник, вправа 408 (письмово).

[2]       Підручник, с. 125 (вивчити теоретичний матеріал), вправа 344.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.