План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 64 Тема. Особові та зворотний займенники. Буква н в особових займенниках.

Мета: розглянути особові займенники, з’ясувати особливості відмінювання і написання їх та зворотного займенника; удосконалювати вміння учнів відмінювати займенники; розвивати пам’ять, уміння виділяти головне; виховувати любов до рідного краю, здатність бачити прекрасне навколо себе.

Обладнання: підручник, таблиця, дидактичний матеріал.

          ХІД УРОКУ     

І.       АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Перевірка домашнього завдання.

2.         Фронтальне опитування.

—        Яка частина мови називається займенником?

—        Чим займенники відрізняються за значенням від іменників, прикметників, числівників?

—        Назвіть розряди займенників за значенням, наведіть приклади.

3.         [1, 2] Практична робота.

Завдання: записати текст, вставляючи потрібні за змістом займенники, визначити їх розряд за значенням.

Думати красиво!

«Думати красиво»,— любив повторювати Олександр Довженко. Здається, … не знімав, а проспівував … кінострічки. Хоч і парадоксально говорити .., скажімо, про … «Землю»,

… була, як відомо, картиною «німою». … мистецький шедевр ще 1958 року найвизначніші історики і теоретики світового кінематографа називали серед 12 кращих екранних творів. часів і народів.

(Із журналу)

Довідка: він, свої, це, його, що, цей, усіх.

ІІ.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІІ.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

IV.    СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Слово вчителя.

Особові займенники вказують на особу або осіб. Займенники першої особи (я, ми) вказують на мовця; другої особи (ти, ви) — на співрозмовника; третьої (він, вона, воно) вказують на особу, яка в розмові участі не бере.

Усі особові займенники змінюються за відмінками і числами, а займенники третьої особи — ще й за родами (в однині).

2.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 478 (ІІ завдання) (письмово).

[2]       Вправа 374 (письмово).

3.         Робота з таблицею «Відмінювання особових займенників».

[1]       С. 165.

[2]       С. 140.

У непрямих відмінках до займенників третьої особи після прийменника додається н-, а в орудному відмінку н- наявне й у займенниках без прийменників: дружити з ним, доїхати до нього, хвалитися ним.

4.         Робота з підручником.

[1]       Вправи 481, 482 (письмово).

[2]       Вправи 375, 376 (письмово).

5.         Слово вчителя.

В українській мові прийменники з, над, перед, під перед займенником мною вживаються з і: наді мною, зі мною, піді мною.

6.         Практична робота.

[1]       Вправа 485 (усно).

[2]       Вправа 378 (усно).

7.         Опрацювання теоретичного матеріалу.

[1]       Вправа 486 (про відмінювання зворотного займенника себе).

[2]       Вправа 379.

Висновок: зворотний займенник себе вказує на виконавця зворотної дії. Цей займенник не має форми називного відмінка, роду та числа. У реченні виступає додатком.

8.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 487 (письмово).

[2]       Вправа 380 (письмово).

V.      ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         [1, 2] Вибірковий диктант.

З а в д а н н я: виписати особові займенники, визначити особу, число, відмінок кожного з них.

1)         Перш ти мене підвези, а потім я на тобі поїду. 2) На тобі, небоже, що мені негоже. 3) Ти йому про діло, а він тобі про козу білу. 4) Баба вловила, у міх вложила, а воно — пурх!

(Нар. творч.)

2.         Творча робота.

Завдання: скласти речення з займенником себе у родо-вому, орудному відмінках.

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник, § 52, вправа 489 (письмово).

[2]       Підручник, § 39, вправа 382 (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.