План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 65 Тема. Питальні і відносні займенники, їх відмінювання.

Мета: з’ясувати, які займенники називаються питальними, а які відносними, пояснити різницю між ними, особливості їх відмінювання; удосконалювати вміння учнів розрізняти ці розряди займенників; розвивати логічне мислення, пам’ять; виховувати любов до Батьківщини.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

          ХІД УРОКУ     

І.       АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Перевірка домашнього завдання.

2.         [1, 2] Записування тексту по пам’яті.

Завдання: записати текст по пам’яті. Назвати займенники, визначити їх розряд за значенням.

Як не любить той край,

Де вперше ти побачив Солодкий дивний світ,

Що ми звемо життям,

Де вперше став ходить І квіткою неначе В його теплі зростав І усміхавсь квіткам!

(В. Сосюра)

ІІ.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІІ.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

IV.    СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         [1, 2] Практична робота.

З а в д а н н я: записати речення, підкреслити займенник

хто, з’ясувати його роль у кожному випадку.

Безсмертя достоїн лиш той на землі, хто любить свою

Батьківщину. (В. Сосюра)

Хто може випити Дніпро, хто властен виплескати море?

(М. Рильський)

Висновок: у першому реченні займенник хто вказує на зв’язок підрядного речення з головним, а в другому — вира¬жає питання.

2.         Слово вчителя.

Питальні займенники хто? що? який? чий? котрий? скіль¬ки? вживаються для вираження запитань про особу, предмет, ознаку чи кількість предметів.

Займенники хто? скільки? що? змінюються тільки за від-мінками.

Займенники який? котрий? чий? змінюються, як і при-кметники, за родами, числами й відмінками.

Відносні займенники — ті самі, що й питальні, але вжива-ються не для запитання, а для зв’язку між частинами склад¬ного речення. Відмінюються вони, як питальні. Завжди є чле¬нами речення.

Займенник що у складних реченнях синонімічний займен¬нику який. Якщо їх замінити, зміст речення не зміниться.

3.         Робота з таблицею.

[1]       с. 170.

[2]       с. 144.

4.         [1, 2] Тренувальна вправа.

З а в д а н н я: переписати прислів’я; вказати займенники питальні та відносні. Як їх розрізнити?

Хто б старого коня та не проміняв би на молодого? Хто має розум, має і слово. Що то за край, де панує чужий звичай? Що край, то інший звичай. Який син не схожий на батька? Яке де¬рево — такий клин, який батько — такий син.

(Нар. творч.)

5.         Робота з підручником.

[1]       Вправи 492, 494 (письмово).

[2]       Вправи 385, 388 (письмово).

6.         [1, 2] Практична робота.

Завдання: скласти й записати речення зі словами що, який, щоб в одному випадку ці слова були відносними займен-никами, а в іншому — сполучниками.

V.      ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Запитання до учнів.

—        Які займенники називаються питальними, а які — від-носними?

—        Чим вони відрізняються?

—        Як відмінюються питальні займенники?

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник, § 53, вправа 496 (письмово).

[2]       Підручник, § 40, вправа 390 (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.