План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 70 Тема. Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Особливі форми дієслова: дієприкметник, дієприслівник (загальне ознайомлення).

Мета: поглибити знання учнів про дієслово як частину мови, його морфологічні ознаки та синтаксичну роль у реченні; ознайомити з особливими формами дієслова — дієприкметником та дієприслівником; формувати в учнів уміння розрізняти дієслова та дієслівні форми; розвивати мислення, мовлення, увагу; виховувати старанність у навчанні.

Обладнання: підручник, таблиця, дидактичний матеріал.

          ХІД УРОКУ     

I.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

II.      СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. [1, 2] Робота з таблицею.

Частина

мови

Що

озна­

чає

На які питан­ня від­повідає Приклади Як змі­нюється Синтак­

сична

роль

Дієслово дію

предме­

та

що ро­бити? що зро­бити? співати

прибігти

за спосо­бами, ча­сами, чис­лами, осо­бами або родами присудок,

підмет

Дієпри­

кметник

ознаку пред­мета за дією який?

яка?

яке?

співаючий

зроблений

за числа­ми, рода­ми (в од­нині), від­мінками означення
Дієпри-

сліник

додат­

кову

дію

що ро­блячи? що зро­бивши? читаючи

написав­

ши

незмінна

форма

обставина

Дієслово — самостійна частина мови, що означає дію або стан предмета і відповідає на питання що робити? що зроби¬ти?

Дієприкметник — особлива форма дієслова, яка називає ознаку предмета за дією і відповідає на питання який? яка? яке?

Дієприслівник — особлива форма дієслова, яка означає до-даткову дію і відповідає на питання що роблячи? що зробивши?

2.         Робота біля дошки.

Завдання: записати речення, знайти в ньому дієслова, визначити синтаксичну роль, час, рід, число.

Сонце виглянуло знову і обсипало гарячим промінням ве-личезні масиви хлібів. (О. Десняк)

3.         Робота з підручником.

1          Вправи 531 (усно), 534 (письмово).

2          Вправи 420 (усно), 422 (письмово).

4.         Розподільний диктант.

Завдання: записати слова в три колонки: дієслова, діє-прикметники, дієприслівники.

Написаний, написати, написавши, розказуючи, розказа¬ний, розказати, дивлячись, принесений, переглянутий, співа¬ючи, намалювати, бажаючий, бажати, знаючи, передавши, по¬думав.

5.         Тренувальна вправа.

Завдання: записати речення, вказати дієприкметники та дієприслівники, з’ясувати їх синтаксичну роль.

Кругом лежить натомлена земля. (В. Кінзбурзький) Ти не¬легке життя прожила, моя мамо, в мозолях твої чесні, спра¬цьовані руки. (Н. Кащук) Схилились два самотні клени, чита¬ючи весни буквар. (Б.-І. Антонич) Мати сина колихала, коли- хаючи, співала. (Я. Щоголів)

6.         Творча робота.

Завдання І: вказати у поданих фразеологізмах особли¬ві форми дієслова; 2—3 фразеологізми ввести до самостійно складених речень.

Із заплющеними очима; з розкритими обіймами; засукав¬ши рукава; поклавши руку на серце; насиджене місце; не згор¬таючи рук; роззявивши рота.

Завдання 11: скласти речення з поданими словами, ви-значити їх синтаксичну роль.

Створити, створюючи, створений.

IV.    ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Запитання до учнів.

—        Яка частина мови називається дієсловом?

—        Що називається дієприкметником?

—        Що називається дієприслівником?

—        Як змінюється дієслово?

—        Яку синтаксичну роль виконують у реченні дієслово, ді-єприкметник, дієприслівник?

V.      ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       § 59, вправа 537 (письмово).

[2]       § 43, вправа 419 (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.