План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 71 Тема. Неозначена форма дієслова.

Мета: ознайомити учнів з поняттям «неозначена форма дієслова (інфінітив) як початкова форма дієслова», удосконалювати вміння учнів знаходити інфінітив у реченні; розвивати пам’ять, мислення, увагу; виховувати старанність, наполегливість у навчанні.

Обладнання: підручник, таблиця, дидактичний матеріал.

          ХІД УРОКУ     

I.       АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Перевірка домашнього завдання.

2.         Запитання до учнів.

—        Що таке дієслово?

—        Як змінюються дієслова?

—        Яка синтаксична роль дієслова в реченні?

—        Які існують дієслівні форми?

—        Що означає дієприкметник?

—        Що означає дієприслівник?

—        Яка синтаксична роль дієприкметника і дієприслівника в реченні?

3.         Розподільний диктант.

Завдання: Записати в дві колонки дієслова: І — означають дію, ІІ — означають стан.

Писати, їжджу, спить, бадьоришся, розпитувати, сидить, бажати, захоплюється, боротися, відчуває, сіємо, дрімають, будую, стояти.

II.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

IV.    СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Слово вчителя.

Неозначена форма дієслова — це початкова незмінна форма дієслова. Вона лише називає дію, не вказуючи на час, особу, число. Неозначену форму називають іще інфінітивом. Дієслова в неозначеній формі відповідають на питання що робити? що зробити?

Неозначена форма дієслова закінчується на суфікс -ти (рідше -ть), що не входить до основи.

Між коренем і суфіксом можуть бути суфікси: -а-, -и-, -і-, -ну-, -ува- (-юва-). Наприклад: думати, тренувати, робити.

2.         Вибірковий диктант.

Завдання: Виписати дієслова в неозначеній формі, ви-ділити суфікси -ти (-ть).

Хто чисте сумління має, той спокійно спати лягає. Не кайся рано встати, а кайся довго спати. Треба прясти, щоб руб’ям не трясти. Впіймав чи не впіймав, а погнатись мож¬на. Добре того лякати, хто боїться. Хотів минути пень, та на¬їхав на колоду.

(Нар. творч.)

3.         Словотворча робота.

Завдання: від поданих дієслів утворити неозначену форму, виділити суфікси.

Готується, знають, слухатиме, прибіг, занесла, напишу, тримаю, думають, працюєш, варила.

4.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 553 (письмово).

[2]       Вправа 425 (письмово).

5.         Робота з таблицею.

Завдання: розглянути таблицю. З’ясувати синтаксичну роль дієслів у неозначеній формі в поданих нижче реченнях.

Інфінітив як член речення

Підмет Читати для нього — справжня насолода.
Присудок Я хотіла побачити свого друга.
Означення У мене не було бажання (якого?) сперечатися.
Додаток Олег запропонував (що?) пограти у футбол.
Обставина Ігор прийшов (з якою метою?) привітати друга.

6.         Робота біля дошки.

Завдання: записати речення, з’ясувати синтаксичну роль дієслів.

Цілує сонце рушники, що ненька вміла вишивати. (М. Сингаївський) Я до твоїх долонь вертаюсь, мамо, читати наймудрішу книгу з книг. (В. Баранов) Ти вчиш мене, кохана мати, любити працю… (Р. Завадович) Та жити без пісні — ту¬манити світ. (І. Драч)

V.      ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Запитання до учнів.

—        Що таке неозначена форма дієслова?

—        На які питання відповідає дієслово в неозначеній формі?

—        Як іще називається неозначена форма дієслова?

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник, § 61, вправа 555 (письмово).

[2]       Підручник, § 43, вправа 423 (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.