План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 89 Тема. Безособові дієслова.

Мета: ознайомити учнів з поняттям «безособові дієслова», навчити знаходити їх у тексті, визначати їх синтаксичну роль; розвивати пам’ять, мислення; прищеплювати любов до рідної мови.

Обладнання: підручник, таблиця, дидактичний матеріал.

          ХІД УРОКУ     

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Перевірка домашнього завдання.

2.         Колективна робота.

Завдання: прочитати чотиривірш, знайти дієслова, визначити їх спосіб, особу, число, пояснити вивчені орфограми; записати віршовані рядки по пам’яті.

Мій серпню чорнобровий, все віддай,

Не приховай, не прихитруй нічого.

І лиш клечальну пісню збережи На день обжинку й чесного змолоту.

(А. Малишко)

II.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

IV.    СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Колективна робота.

Завдання: прочитати записані на дошці речення, вказати дієслова, що означають дію без відношення до будь-якої особи. Які з них означають явища природи, а які — фізичний або психічний стан людини?

А вже світає. Сумно, сумно, сумно благословляється на світ. (Л. Костенко) Ой не спиться, не лежиться, і сон мене не бере. (Нар. творч.)

Висновок: у реченнях не вказується на діючу особу (підмет). Дієслова, що означають дію або стан, які відбуваються самі по собі, без діючої особи, називаються безособовими.

2.         Робота з таблицею.

Безособові дієслова

Форми безосо­бових дієслів Приклад Значення

безособових

дієслів

Приклад

неозначена темніти явища

природи

темніє
3-я особа однини: теперішній час майбутній час темніє

темнітиме

переживання

хвилюється

середній рід однини: минулий час умовний спосіб темніло темніло б фізичний стан людини

лихоманить

3.         Слово вчителя.

Безособові дієслова не змінюються за особами, числами і родами. В реченнях вони виступають присудком. У таких реченнях немає і не може бути підмета (вони називаються безособовими).

4.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 675 (письмово).

[2]       Вправа 509 (письмово).

5.         Творча робота.

Завдання: від поданих слів утворити безособові дієсло¬ва, з трьома із них скласти й записати речення, по можливості об’єднавши їх у зв’язний текст.

Живе, діє, дихає, спить, чує, вечоріти.

6.         Робота біля дошки.

Завдання: перебудувати кожне з речень так, щоб у ньому було безособове дієслово. Визначити синтаксичну роль безособових дієслів.

У лісі пахне глиця. Вітер розвіяв листя. Туман покрив поле. Рясний весняний дощ покропив землю. Вода залила луки. Друзі не хотіли розлучатися. Василько не міг заснути.

7.         Самостійна робота.

Завдання: записати речення, зробити синтаксичний розбір.

З городів запахло чорнобривцями, соняшниками, прив’я¬лими нагідками. (М. Стельмах) Гостро пахло дубовим молод¬няком. (М. Хвильовий)

8.         Колективна робота.

Завдання: пояснити значення фразеологізмів, назва¬ти ужиті в них безособові дієслова. З двома фразеологізмами скласти речення.

Запахло смаленим. Мову зав’язало. Мов окропом обдало. Як водою змило. Носом крутити.

V.      ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Запитання до учнів.

—        Які дієслова називаються безособовими?

—        В яких формах уживаються безособові дієслова?

—        Що вони можуть означати?

2.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 676 (письмово).

[2]       Вправа 510 (І) (усно).

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник, § 74, вправа 680 (письмово).

[2]       Підручник, § 53, вправа 511 (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.