План-конспект уроку (розробка уроків)

Уроки № 96-97 Тема. Узагальнення й систематизація вивченого.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про частини мови, що вивчалися протягом року, вдосконалювати вміння розпізнавати частини мови, визначати їх граматичні ознаки, застосовувати вивчені правила на практиці; виховувати мовленнєву культуру.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

          ХІД УРОКІВ    

I.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКІВ

II.      МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

III.    АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Запитання до учнів.

—        В якому розділі мовознавства вивчаються частини мови?

—        На які групи поділяються всі частини мови?

—        Які частини мови вивчалися в 6 класі?

2.         Робота біля дошки і в зошитах.

Завдання: записати речення, позначити над кожним словом, до якої частини мови воно належить, зробити синтаксичний розбір.

Дніпро поважно і спокійно грів своє блискуче тіло під ласкавим промінням сонця. (В. Винниченко)

3.         Розподільний диктант.

Завдання: записати подані слова у п’ять колонок: у І — іменники; у ІІ — прикметники; у ІІІ — дієслова; у IV — прислівни-ки; у V — числівники.

Тихий, притишити, тихо, тиша, п’ятірка, уп’ятеро, подвоїти, по-перше, третій, чотири, спокій, спокійний, слухати, слух, слухняний, сніговик, сніжний, по-весняному, весна, дощить, шістсот.

4.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 694 (письмово).

[2]       Вправа 528 (письмово).

5.         Тренувальні вправи.

Завдання І: утворити вищий і найвищий ступені порів-няння від поданих слів.

Швидкий, високий, малий, якісний, міцний, гострий.

Завдання ІІ: переписати речення, поставивши пода¬ні в дужках прикметники в потрібній формі; визначити їх рід і відмінок.

Вода в потоці (світлолиций), мов пір’я зоряне голубки.

(Б.-І. Антонич) На (синій) озері, в пустині (самотній) лебідь (білий) жив. (О. Олесь) (Білолиций) місяць тихо плив (високий) небом, розливаючи своє (срібний) проміння. В (порожній) житті немає втіхи. (Б. Грінченко) В (передосінній) днях є (великий) радість (новий) хліба. (М. Стельмах) Дорога з хутора проходила серед (вузенький) смужок (піщаний) землі. (І. Сенченко)

Завдання ІІІ: провідмінювати числівники.

Шість, сьомий, п’ятдесят, три восьмих, сімсот.

6.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 697 (письмово).

[2]       Вправа 533 (письмово).

7.         Самостійна робота.

Завдання І: переписати слова, розкриваючи дужки, по-яснити правопис.

(Де)який, де(в)кого, чого(сь), (аби)чий, аби(з)ким, хто(сь), (будь)чому, будь(до)якого, (хтозна)що, (казна)який, хтозна(в)- якому, що(небудь), (ні)що, ні(з)ким, (ні)який, ні(до)чого, (каз- на)скільки.

З а в д а н н я ІІ: записати речення, розкриваючи дужки, пояснити написання не з дієсловами.

Щедрість материнських добрих рук ми ще у житті (не)о- цінили. (Д. Луценко) Рідна мати моя, ти ночей (не)доспала… (А. Малишко) Ми й (не)зчулись, друзі, як подвір’ям ніч про¬йшла босоніж по траві. (Н. Тихий) Я ніколи (не)стомлюся жити, і життя мені (не)розлюбить. (Ф. Мисик) Ми (не)навиди- мо чекання і все життя чогось ждемо. (Є. Летюк)

8.         Робота біля дошки.

Завдання: переписати прислів’я, на місці крапок впи-суючи пропущені дієслова з не. Усно визначити дієвідміну дієслів.

У закритий рот муха … . Мокрий дощу … . Свиня не з’їсть калача, доки … . Що завгодно продаси, як … . За воду не дякують і гроші … . Кисла яблуня — солодке яблучко … . На чужий коровай очей … . З бідою не знатися — і щастя … .

Д л я д о в і д о к: не влетить, не боїться, не покача, недоїси, не платять, не вродить, не поривай, не знайти.

9.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 699 (письмово).

[2]       Вправа 541 (письмово).

10.       Творча робота.

Завдання: пояснити зміст фразеологізмів. З двома-трьома фразеологізмами скласти й записати речення.

Немає відбою; не добитися толку; на дорозі не валяється; тільки пташиного молока немає; наговорити сім мішків гречаної вовни; як водою змило.

IV.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник, вправа 698 (письмово).

[2]       Підручник, вправа 542 (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.