Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

Розділ 1 ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ. АКТИВНА ЛЕКСИКА

АКТИВНА ЛЕКСИКА – частина словникового складу, що повсяк¬денно використовується в мовленні людей. Це передусім загально¬вживані слова, що позначають важливі поняття: земля, життя, мати, книга, рідний, думати, навесні, я, сто і ін.
До активної лексики належать також слова, обмежені у своєму вжитку певною сферою спілкування. Це терміни з різних галузей на¬уки, мистецтва, виробництва і ін. Наприклад, терміни мовознавчої на¬уки займенник, метафора, наголос, присудок, графіка і ін. належать до активного словника української мови, хоч зрозумілі і використову¬ються тільки невеликою частиною мовців – мовознавцями.
Активний словник є основою мови, на відміну від інших груп лек¬сики, він змінюється повільно.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.