Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ПЕРИФРАЗ (ПАРАФРАЗ)

ПЕРИФРАЗ (ПАРАФРАЗ) — описовий зворот мови, з допомогою якого передається зміст іншого слова. Напр., цар звірів -лев, чорне золото — вугілля, легені планети — ліси, очі небес — зірки, брат сон¬ця — соняшник, дочка Прометея — Леся Українка. Перифрази несуть у собі якусь оцінку явищ, допомагають яскравості, виразності зобра¬ження. Перифрази допомагають уникнути повторень тих самих слів чи зворотів і цим підвищують стилістичну якість оформлення думки.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.