Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ (ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ)

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ (ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ) – нерозкладні, цілісні словосполучення, стійкі звороти мови, що виражають одне поняття. Напр.: ні пари з уст (мовчати), встати з лівої ноги (мати поганий настрій), як кіт наплакав (мало), клювати носом (дрімати), як п’яте колесо до воза (зайвий).
Фразеологізми мають ряд ознак, якими вони відрізняються від інших одиниць мови – слів, словосполучень і речень, хоч вони мають з ос¬танніми немало спільного. 1. Фразеологізми мають постійний лексич¬ний склад. 2. Вони існують у мові як готові одиниці, відтворюються у процесі спілкування. 3. їх значення цілісне, семантично неподільне, воно не випливає із значень слів-компонентів, що входять до складу фразеологізмів. Напр., значення “посваритися”не мотивується сло¬вами-компонентами фразеологізму розбити горщика. Значення фра¬зеологізму, отже, єдине, узагальнене і, як правило, експресивне.
16

Українська мова відзначається багатством фразеології, яка фор-мувалася впродовж віків, поповнювалася з різних джерел:
1) приказки, прислів’я, вислови, взяті з народної мови: про вовка промова; скільки вб’єш, стільки в”ідеш\
2) вислови з виробничо-побутового життя:
лити воду на чужий млин; сім раз відміряй, а раз відріж’,
3) вислови видатних і відомих письменників:
“Кожному рот дере ложка суха” (Г. Сковорода);
“А віз і нині там’’(Л. Глібов);
“Наша дума, наша пісня не вмре, не загине” (Т. Шевченко);
*Нам своє робить” (П. Тичина);
4) вислови з античної літератури:
сади Семіраміди (розкішні, барвисті картини); ахіллесовап’ята (вразливе місце); олімпійський спокій; пізнай самого себе;
5) біблійні та євангельські вислови:
берегти, як зіницю ока; нести хрест; терновий вінок; хто меч підніме, від меча загине.
Фразеологізми української мови фіксуються, як і слова, у словни¬ках. Багато фразеологізмів знаходимо у тлумачному “Словнику ук¬раїнської мови” в 11 томах. Є й спеціальні словники фразеологізмів, напр., “Фразеологічний словник української мови” в 2-х томах, “Укра- їнсько-російський і російсько-український фразеологічний словник”
І. С. Олійника і М. М.Сидоренка та ін.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.