Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ПРИСТАВНІ ПРИГОЛОСНІ

ПРИСТАВНІ ПРИГОЛОСНІ. В українській мові на відміну від ро¬сійської поширені так звані приставні, або протетичні, приголосні в і г на початку слова перед голосними а, о, у та і: вулиця (рос. улица), вухо (рос. ухо), вузький (рос. узкий), він (рос. он), вітчиз¬на (рос. отчизна), вівця (рос. овца), вогонь (рос. огонь), вудочка (рос. удочка), гарба (рос. арба), гострий (рос. острый), горіх (рос. орех), Гэнна (рос. Анна).
Деякі слова поширені в літературній мові і з протетичним приго¬лосним, і без нього: вогонь – огонь, вуста – уста, вітця – отця, від – од.
На початку слова можуть з’являтися не тільки приголосні, а й го¬лосні. Так утворилися слова іржа, іржати, імла (пор. з рос. ржавчина, ржать, мгла).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.