Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СКЛАД

СКЛАД. Складом називається мінімальний відрізок мовлення, що являє собою один звук або таке поєднання звуків, яке вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря. Організують склад голосні звуки -їх називають складотворчими. В українській мові складів без голосних звуків немає. У слові стільки складів, скільки в ньому голос¬них звуків. Пор.: кар-та, бе-рег, стіл, у-чи-тель.
Залежно від кількості складів слова бувають односкладові {сніг, рік, дощ), двоскладові (у-рок, сті-лець, кни-га), трискладові (дже- ре-ло, де—ре—во, ви-кла-дач) і багатоскладові (гур-то-жи-ток, пе- ре-біль-шу-ва-ти).
Склад, що закінчується на голосний звук (або складається лише з одного голосного), називається відкритим (го-во-ри-ти, ї-ха-ти). Склад, що закінчується на приголосний, називається закритим {день, чор-ний, сіль-ський).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.