Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СПРОЩЕННЯ ГРУП ПРИГОЛОСНИХ

СПРОЩЕННЯ ГРУП ПРИГОЛОСНИХ. Українська мова — одна з наймилозвучніших мов світу, і збіг кількох приголосних їй невласти¬вий. Тому й відбувається спрощення в групах приголосних, тобто втра¬чається один із звуків таких груп. Найпоширеніші спрощення в таких групах приголосних:
— стн— -*■ -сн-: честь — чесний, радість — радісний, вість — вісник, свист — свиснути.
22

У запозичених словах орфографічно спрощення відсутнє, хоч у нимові воно може відбуватися: контраст — контрастний, баласт баластний. Тільки ;у вимові відбувається спрощення у слові шістнадцять [ш’існадц’ат’].
-здн—*• -эн-: пізно (рос. поздно), поїзд — поїзний, проїзд-проїзний.
-стл- -сл-: щастя — щасливий, стелити — слати, користь — корисливий.
Спрощення не сталося в словах: кістлявий, хвастливий, пестливий.
-ждн- -»■ -жн-: тиждень — тижня, тижневий, кожний (рос. каждый).
-сл н- -»• -сн-: ремесло — ремісник, масло — масний.
-рдц- -*• -рц-: серденько — серце.
-скн—*• -сн-: тиск-тиснути, блиск-блиснути,
тріск-тріснути. У словах тоскно і випускний спрощення немає.
-стісл—*• —скл—: скло (рос. стекло).
-зкн—>• -зн-: бризкати — бризнути, брязкіт — брязнути. Відбувається спрощення тільки у вимові в запозичених словах, утворених за допомогою суфіксів -ськ- і -ств(о)-: інтелігентський [інтел’ігєнс’киї], референтський [референс/киї], агентство [агенство]. Спрощуються в групах приголосних переважно [д], [т], [л], [к].

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.