Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ФОНЕТИЧНЕ СЛОВО

ФОНЕТИЧНЕ СЛОВО – це самостійне слово разом із ненаголоше- иими службовими словами (прийменниками, сполучниками або част¬ками), які приєднуються до нього в усному мовленні: на’УіодвірХ хотіла’У). Слова, які приєднуються до наступного слова, називають- ся проклітиками (надГ\атою). Слова, які приєднуються до попе¬реднього слова, називаються енклітиками {написавши).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.