Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ДІАЛЕКТИЗМ

ДІАЛЕКТИЗМ – слово, яке має відхилення від літературної мови. Правомірним є вживання терміна діалектизм у протиставленні “го¬вірка -літературна мова”. При описі діалекту (говірки, говору, наріччя) для позначення лексичних, фонетичних і граматичних особливостей вживається термін говіркове (діалектне) явище, ознака говірки (го¬вору, наріччя).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.