Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

НАРІЧЧЯ

НАРІЧЧЯ – діалектна група, найбільше діалектне утворення, до складу якого входять однотипні говори й говірки, що мають цілий ряд спільних фонетичних, граматичних, лексичних рис, якими вони виразно відрізняються від інших наріч і діалектних груп цієї мови.
Українську діалектну мову складають три наріччя: північне (по¬ліське), південно-східне і південно-західне. Оскільки наріччя – це сукупність говорів, правомірним є паралельне вживання назв поліські говори, південно-східні говори, південно-західні го¬вори. Коли йдеться про приналежність певного говору до якогось наріччя чи про його характеристику, то вживаємо таку конструкцію, наприклад, степовий говір південно-східного наріччя, волинсь-кий говір південно-західного наріччя і под.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.