Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

Розділ 4. СЛОВОТВІР І МОРФЕМІКА. АДВЕРБІАЛІЗАЦІЯ

АДВЕРБІАЛІЗАЦІЯ – перехід різних частин мови у прислівники. Шляхом переходу різних частин мови у прислівники формувалася більшість прислівників української мови. Процес адвербіалізації по¬лягає у зміні лексичного і граматичного значення слова без зміни його зовнішньої форми. Приклади: зозла, вниз, усередину, вгору, навік, бігом, віками, хором, надвоє, добре.
Одиничні постпозитивні дієприслівники, утворені від дієслів із зна¬ченням стану, в певних умовах можуть адвербіалізуватися:
“Остап стояв вагаючись. Народ стогнав у неволі, але стогнав потай, не протестуючи* (М. Коцюбинський).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.