Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

АЛОМОРФИ

АЛОМОРФИ — різновиди однієї й тієї ж морфеми. Аломорфи ма¬ють тотожне значення (пор..: рік-року): звукові розбіжності між ало- морфами мінімальні, зумовлені сусідніми звуками або морфами: друг — друзі, сад-ок — сад-к-а, уч-ень — уч-н-я.
Варіанти морфів характеризуються тотожністю значення, позицій і здатністю в будь-яких позиціях заміняти один одного: на цьому-на цім, ходжу-ходю, ходить-ходе).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.