Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ДЕРИВАЦІЯ ЛЕКСИЧНА

ДЕРИВАЦІЯ ЛЕКСИЧНА — словотвір, при якому твірна база і по¬хідне належать до однієї й тієї ж частини мови: камінь — каменяр, дорога — роздоріжжя, пам’ятати — опам’ятатися.
У лексичній деривації розрізняють мутаційний і модифікаційний словотвір. При мутаційному словотворі виникає нове лексичне зна¬чення слова (рука — рукав, скло — скляр). При модифікаційному сло¬вотворі семантичного зміщення у похідному не спостерігається. Міняється емоційне забарвлення, граматичні ознаки, стилістичні вла¬стивості (віл-волик, голос — голосочок, голосище).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.