Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ДЕРИВАЦІЯ СИНТАКСИЧНА

ДЕРИВАЦІЯ СИНТАКСИЧНА — це словотвір, при якому твірна база і похідне належать до різних частин мови (хоробрий — хо¬робрість, писати — писання, веселий — весело, ліс — лісний та ін.).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.